The Perfection of Love February 27, 2021


Saturday of the First Week of Lent
Readings for Today

Saint Gregory of Narek, Abbot and Doctor of the Church—Optional Memorial

Video Version

“But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust.” Matthew 5:44–45

Today’s Gospel ends with Jesus saying, “So be perfect, just as your heavenly Father is perfect.” This is a high calling! And it is clear that part of the perfection to which you are called requires a generous and total love even for those you may consider your “enemies” and those who “persecute” you.

When faced with this high calling, one immediate reaction could be that of discouragement. When faced with such a challenging command, it is understandable that you may feel incapable of such a love, especially when the hurt caused by another is ongoing. But there is another reaction that is entirely possible and one for which we should aim. And that reaction is deep gratitude.

The gratitude we should allow ourselves to experience is on account of the fact that our Lord wants us to share in His life of perfection. And the fact that He commands us to live this life also tells us that it is entirely possible. What a gift! What an honor it is to be invited by our Lord to love with His very heart and to love to the extent that He loves all people. The fact that we are all called to this level of love should result in our hearts giving deep thanks to our Lord.

If discouragement, however, is your immediate reaction to this calling from Jesus, try to look at others from a new perspective. Try to suspend judgment toward them, especially against those who have and continue to hurt you the most. It’s not your place to judge; it’s your place only to love and to see others as the children of God who they are. If you dwell upon another’s hurtful actions, angry feelings will inevitably arise. But if you strive only to see them as children of God whom you are called to love without reserve, then even feelings of love will more easily arise within you, helping you to fulfill this glorious command.

Reflect, today, upon this high calling of love and work to foster gratitude within your heart. The Lord wants to give you an incredible gift by loving all people with His heart, including those who tempt you to anger. Love them, see them as God’s children and allow God to draw you into the heights of perfection to which you are called.

My most perfect Lord, I thank You for loving me despite my many sins. I thank You for also calling me to share in the depths of Your love for others. Give me the eyes to see all people as You see them and to love them as You love them. I do love You, Lord. Help me to love You and others more. Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Ten – The Sword of Sorrow

Resources for Lent

 

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Lent

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Gregory of Narek, Abbot and Doctor of the Church

Mass Reading Options

Featured image above: The Good Samaritan By David Teniers the Younger

Evangélium 2021. február 27. – SzombatA hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi) parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”
Mt 5,43-48

Elmélkedés

A szeretet parancsa minden emberre vonatkozik. Az ellenségszeretet parancsa is, de sokan megfeledkeznek róla, mások pedig lehetetlennek tartják a megvalósítását. Jézus valóban nagyon magasra teszi a mércét ezzel a paranccsal: „Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket!” De mégsem lehetetlen így élni. És erre az ő élete a legjobb példa. Amikor a szamaritánusok nem adtak szállást Jézusnak és tanítványainak, akkor Jakab és János égi büntetésért akarnak fohászkodni, de Mesterük megfeddi őket, mert azokat is szeretni kell, akik ellenségesek (vö. Lk 9,51-56). Jézus az utolsó vacsorán Júdás lábát is megmosta, pedig ekkor már tudta, hogy hamarosan ő lesz az árulója. Néhány órával később, amikor elfogják az Olajfák hegyén a Getszemáni-kertben, meggyógyítja Malkuszt, a főpap szolgáját, akinek Péter levágta a fülét (vö. Jn 18,10), majd pedig békességre intette az apostolt. A mi Urunk nem tanúsított ellenállást azokkal szemben, akik neki a szenvedést okozták, hanem a kereszten is tudott értük imádkozni: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek” (Lk 23,34).
Csak azt tudjuk a jó útra téríteni, akinek megbocsátunk és akit szeretünk. Ezt tette Jézus és ezt kéri tőlünk is. Az ellenségszeretet kérdésében valóban megmutatkozik, hogy komolyan gondoljuk-e az ő követését.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210227.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Beyond Forgiveness February 26, 2021


Friday of the First Week of Lent
Readings for Today

Video Version

“Settle with your opponent quickly while on the way to court. Otherwise your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny.” Matthew 5:26

Was our Lord here giving legal advice regarding a criminal or civil case and how to avoid prosecution? Certainly not. He was presenting us with an image of Himself as the just Judge. And He was exhorting us to show mercy to anyone and everyone who could be seen as our “opponent.”

Forgiveness of another is essential. It can never be withheld. But forgiveness is actually not even enough. The ultimate goal must be reconciliation, which goes much further. In this Gospel above, Jesus exhorts us to “settle” with our opponents, therein implying reconciliation. The RSV version of the Bible says it this way, “Make friends quickly with your accuser…” Working to foster a “friendship” with one who has accused you, especially if it is a false accusation, goes far beyond simply forgiving them.

To reconcile with another and to reestablish a true friendship means that you not only forgive but also do all you can to ensure that you reestablish a relationship of love with that person. It means that you both put your grievance behind you and start anew. Of course, that takes both people to cooperate in love; but, for your part, it means that you work hard to establish this reconciliation.

Think about someone who has hurt you, and, as a result, your relationship with them has been damaged. Have you prayerfully forgiven that person before God? Have you prayed for that person and asked God to forgive them? If so, then you are now ready for the next step of reaching out to them in love to mend your relationship. This takes great humility, especially if the other person was the cause of the hurt and especially if they have not spoken words of sorrow to you, asking for your forgiveness. Don’t wait for them to do so. Look for ways to show that person that you love them and want to heal the hurt. Don’t hold their sin before them or hold on to a grudge. Seek only love and mercy.

Jesus concludes this exhortation with strong words. Essentially, if you fail to do all you can to reconcile and reestablish your relationship, you will be held accountable for it. Though this may seem unfair at first, it is clearly not, because this is the depth of mercy that our Lord offers us every day. We will never be adequately sorry for our sin, but God forgives and reconciles with us anyway. What a grace! But if we fail to offer this same mercy to others, we essentially limit God’s ability to offer this mercy to us, and we will be required to pay back “the last penny” of our own debt to God.

Reflect, today, upon the person who comes to mind with whom you need to fully reconcile and rekindle a relationship of love. Pray for this grace, commit yourself to it and look for opportunities to do so. Do it without reserve and you will never regret your decision.

My most merciful Lord, I thank You for forgiving me and for loving me with such perfection and totality. Thank You for reconciling with me despite my imperfect contrition. Give me a heart, dear Lord, that always seeks to love the sinner in my life. Help me to offer mercy to the fullest extent in imitation of Your divine mercy. Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Nine – Unwelcomed by the World

Resources for Lent

 

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Lent

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Featured image above: The Return of the Prodigal Son

Evangélium 2021. február 26. – PéntekA hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés

A könnyelműen kimondott szavak, a meggondolatlan ítéletek, a felelőtlen ígéretek, a komolytalan és hozzá nem értő hozzászólások, a félresikerült véleménynyilvánítások korában Jézus kijelentései a mai evangéliumban szavaink súlyára figyelmeztetnek minket.
Az elhamarkodott és helytelen szavak pontosan megmutatják, hogy milyen rossz érzések és szándékok vannak a szívünkben a másik ember iránt. És ezek nem fognak megállni a szavak szintjén. Már szavainkkal is súlyosan meg tudunk valakit sérteni, s ha nem törekszünk a békességre, akkor hamarosan következnek a fenyegetések, majd pedig a bántalmazások. Jézus arra figyelmeztet az evangéliumban, hogy a bűn nem áll meg az alacsonyabb szinten, hanem növekedni fog.
A jézusi tanítás másik lényeges mondanivalója az, hogy a másik emberben lássuk meg a felebarátot. A „felebarát” szó nem csak egy jámbor kifejezés, ami ránk maradt a bibliai időkből, hanem azt jelzi, hogy a másik személy nem az ellenségünk és nem tekinthetünk rá úgy, mint akihez semmi közünk. Ha barátot és Isten gyermekét látjuk benne, és ha arcán felismerjük Krisztus arcvonásait, akkor jót fogunk vele tenni. Bárkivel is találkozunk, legyen szívünkben jószándék, hogy békesség és segítő szándék jellemezze embertársi kapcsolatainkat!
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210226.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2021. február 25. – CsütörtökA hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása.”
Mt 7,7-12

Elmélkedés

A mai evangéliumi rész Istent állítja elénk, aki megmutatja jóságát, jót ad mindazoknak, akik hittel és alázattal kérik őt. Jézus arra buzdítja hallgatóit és minket is, hogy bízzunk Isten jóságában és bátran forduljunk hozzá kéréseinkkel. Isten a mi mennyei Atyánk, aki szeret minket és gondoskodik rólunk, nekünk akarja adni ajándékait, csak kérnünk kell tőle ezeket. Ne földi javakra gondoljunk, hanem lelki ajándékokra, mindarra, ami üdvösségünkhöz szükséges. Nem tudunk mindent elérni a magunk erejéből, nem végtelenek a lehetőségeink, ezért olykor mások, emberek segítségét kérjük. A lelki javakhoz, a lelki fejlődéshez pedig Istenhez érdemes fordulnunk. Az ő ajándéka a kegyelem, a megbocsátás, a szeretet, a hit. Amikor Istentől kérünk valamit, akkor ezt imában tesszük. Néha túlzottan nekibátorodunk és evilági dolgokat kérünk tőle. Aztán pedig méltatlankodunk, amikor valamely kérésünket nem teljesíti, azaz nem az történik, amit mi szeretnénk. Lehet, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy valami jó nekünk, de valójában nem jó, nem szolgálja lelki épülésünket.
Jó volna megértenünk, hogy Isten jól tudja, nálunk mindenképpen jobban tudja, hogy mi szolgál lelkünk javára. Jó volna idővel megtanulnunk, hogy mit érdemes kérni tőle. Jó volna hinnünk abban, hogy ő mindig jót akar és jót ad nekünk.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, irgalmasság Istene, könyörülj rajtunk, bűnösökön. Taníts meg bennünket a könyörületre és a megbocsátásra. Ne engedd, hogy hasonlóak legyünk a könyörtelen szolgához, aki nem követte ura irgalmasságát. Emlékeztess minket arra, hogy gyengeségeink miatt milyen sokszor esünk el életünk rögös útján. Szítsd fel szívünkben a megbocsátást és a segítő szándékot botladozó testvéreink iránt. Add meg nekünk az irgalom lelkét, hogy akaratod szerint kovásza legyünk eljövendő országodnak.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210225.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Praying for the Will of God February 25, 2021


Thursday of the First Week of Lent
Readings for TodayVideo Version

“Which one of you would hand his son a stone when he asked for a loaf of bread, or a snake when he asked for a fish?” Matthew 7:9–10

Clearly this is a rhetorical question by Jesus. No parent would hand their son or daughter a stone or a snake if they asked for food. But that of course is the point. Jesus goes on to say, “…how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him.”

When you pray with deep faith, will our Lord give you whatever you ask? Certainly not. Jesus did say, “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.” But this statement must be carefully read within the whole context of Jesus’ teaching here. The fact of the matter is that when we sincerely ask in faith for “good things,” meaning, that which our good God wants to bestow upon us, He will not disappoint. Of course, this does not mean that if we beg Jesus for anything whatsoever that He will give it to us.

What are those “good things” that our Lord will most certainly give to us? First and foremost, it is the forgiveness of our sins. We can be absolutely certain that if we humble ourselves before our good God, especially within the Sacrament of Reconciliation, we will be granted the freely given and transforming gift of forgiveness.

In addition to the forgiveness of our sins, there are many other things we need in life, and there are many other things that our good God wants to bestow upon us. For example, God will always want to give to us the strength we need to overcome temptations in life. He will always want to provide for our most basic needs. He will always want to help us grow in every virtue. And He most certainly wants to bring us to Heaven. It is these things that we must especially pray for every day.

But what about other things, such as a new job, more money, a better house, acceptance into a certain school, a physical healing, etc.? Our prayers for these and other similar things in life should be prayed for but with a caveat. The “caveat” is that we pray that God’s will be done. Not ours. We must humbly acknowledge that we do not see the big picture in life and do not always know what will give God the greatest glory in all things. Therefore, it may be better that you not get that new job, or be accepted at this school, or even that this illness not end in healing. But we can be certain that God always will bestow upon us that which is best for us and that which enables us to give God the greatest glory in life. The crucifixion of our Lord is a perfect example. He prayed that that cup be taken from Him, “but not my will but Yours be done.” And, of course, the Father saw the great eternal value in the death of His Son on the Cross and answered that prayer of His accordingly.

Reflect, today, upon how you pray. Do you pray with detachment from the outcome, knowing that our Lord knows best? Do you humbly admit that only God knows what is truly good for you? Trust this to be the case and pray with complete confidence that God’s will be done in all things and you can be certain that He will answer that prayer.

Dear Lord of infinite wisdom and knowledge, help me to always place my trust in Your goodness and care for me. Help me to daily turn to You in my need and to trust that You will answer my prayer according to Your perfect will. I place my life into Your hands, dear Lord. Do with me as you wish. Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Eight – Fidelity in All Things

Resources for Lent

 

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Lent

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Featured image above: By kalhh from Pixabay

The One True Sign of the Cross February 24, 2021


Wednesday of the First Week of Lent
Readings for Today


Video Version

While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, “This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah.” Luke 11:29

The crowd seemed to be a mixed bunch. First, there were those who wholeheartedly believed in Jesus. The Twelve, for example, left everything behind to follow Him. His mother and various other holy women believed in Him and were His faithful followers. But within the growing crowd, it appeared that there were many who questioned Jesus and wanted some form of proof of Who He was. Thus, they wanted a sign from Heaven.

A sign from Heaven would have been some externally manifest proof of Who Jesus was. Granted, Jesus had already performed numerous miracles. But it seems that this was not enough. They wanted more—and that desire is a clear indication of a stubbornness of heart and a lack of faith. So Jesus could not and would not give them the sign they wanted.

Instead, Jesus says that the only sign they will receive is the sign of Jonah. Recall that the sign of Jonah was not very appealing. He was thrown over the side of a boat and swallowed by a whale, where he remained for three days before being spit up on the shores of Nineveh.

Jesus’ sign would be similar. He would suffer at the hands of the religious leaders and civil authorities, be killed and be placed in a tomb. And then, three days later, He would rise. But His Resurrection was not one in which He came forth with rays of light for all to see; rather, His post-Resurrection appearances were to those who already manifested faith and already believed.

The lesson for us is that God will not convince us of the matters of faith through powerful and Hollywood-like public manifestations of God’s greatness. Instead, the “sign” we are offered is an invitation to die with Christ so that we can personally begin to experience the new life of the Resurrection. This gift of faith is interior, not publicly exterior. Our death to sin is something we personally and interiorly do, and the new life we receive can only be seen by others by the witness of our lives that are changed.

Reflect, today, upon the true sign God has given you. If you are one who seems to be waiting for some manifest sign from our Lord, wait no longer. Look at the crucifix, see Jesus’ suffering and death, and choose to follow Him in a death to all sin and selfishness. Die with Him, enter the tomb with Him and allow Him to bring you forth interiorly renewed this Lent, so that you can be transformed by this one and only sign from Heaven.

My crucified Lord, I gaze upon the crucifix and see in Your death the greatest act of love ever known. Give me the grace I need to follow You to the tomb so that Your death will triumph over my sins. Free me, dear Lord, during the Lenten journey so that I will be able to fully share in Your new life of the Resurrection. Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Seven – A Lowly Servant of the Lord

Resources for Lent

 

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Lent

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Featured image above: Tauberbischofsheim altarpiece By Mathias Grünewald

Evangélium 2021. február 24. – SzerdaEgyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
Lk 11,29-32

Elmélkedés

Jézus szavai megtérésre, bűneink megbánására hívnak minket a mai evangéliumban. Olyan szavak ezek, amelyek sokak számára kellemetlenek, ezért igyekeznek elengedni őket a fülük mellett. A megkeresztelt, de vallásukat nem gyakorlók számára különösen is kellemetlen ez a jézusi felszólítás, mert életük megváltoztatását követelné. Számukra könnyebbnek tűnik a széles úton haladni, a bűn széles útján, mintsem Isten parancsainak szűk ösvényén. Ők azok, akik a világban tapasztalható rossz, a természeti csapások és más tragédiák láttán ezt szokták mondani: Ha valóban létezne Isten, akkor biztosan nem engedné ezt meg. Ők azok, akik saját hitetlenségük védelmezése érdekében ezt hangoztatják: Ha Isten mutat majd nekem valamilyen jelet, akkor hinni fogok benne. Vajon helyes az ilyen hozzáállás?
Jézus nem tartotta helyesnek. Jeleket és csodákat várni Istentől már az ő korában sem volt elegendő. Manapság sem jutunk előbbre ilyen gondolatokkal, főként akkor nem, ha nem járunk nyitott szívvel. Isten világban való jelenlétének felfedezéséhez elsősorban nem nyitott szemre, hanem nyitott szívre van szükség.
Jónás próféta egykor bűnbánatra szólította Ninive városának lakóit, és ők az emberi szó mögött megérezték Isten felszólítását, ezért bűnbánatot tartottak. Napjainkban bárki is közvetíti felénk a bűnbánatra és a megtérésre szóló felhívást, legyünk meggyőződve arról, hogy az Istentől származik.
© Horváth István Sándor

Imádság

Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te egyszülött Fiadnak. Add, hogy minden élethelyzetben ki tudjam mondani: Legyen meg a te akaratod! Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni. Adj nekem erőt és alázatot az engedelmességhez! Szentlélek, jöjj, és taníts, hogy Isten dicsőségére éljek, az ő akaratát cselekedve, mindenkor hitben és alázatban. Köszönöm, Uram, irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy mindig felismerjem akaratodat és a te lelkületeddel szolgálhassak másoknak!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210224.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Praying the Our Father February 23, 2021


Tuesday of the First Week of Lent
Readings for Today

Saint Polycarp, Bishop and Martyr—Optional Memorial

Video Version

Jesus said to his disciples: “In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Matthew 6:7–8

Recall that Jesus used to go off by Himself at times and spend the whole night in prayer. Thus, it’s clear that Jesus is in favor of long and sincere times of prayer, since He gave us His own example as a lesson. But there is clearly a difference between that which our Lord did all night and that which He criticized the pagans for doing when they “babble” with many words. After this criticism of the prayer of the pagans, Jesus gives us the “Our Father” prayer as a model for our personal prayer.

The Our Father prayer begins by addressing God in a deeply personal way. That is, God is not just an all-powerful cosmic being. He is personal, familial—He is our Father. Jesus continues the prayer by instructing us to honor our Father by proclaiming His holiness, His hallowedness. God and God alone is the Holy One from which all holiness of life derives. As we acknowledge the holiness of the Father, we must also acknowledge Him as King and seek His Kingship for our lives and for the world. This is accomplished only when His perfect will is done “on earth as it is in Heaven.” This perfect prayer concludes by acknowledging that God is the source of all of our daily needs, including the forgiveness of our sins and protection from all evil.

Upon the completion of this prayer of perfection, Jesus provides a context in which this and every prayer must be prayed. He says, “If you forgive men their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive men, neither will your Father forgive your transgressions.” Prayer will only be effective if we allow it to change us and make us more like the Father in Heaven. Therefore, if we want our prayer of forgiveness to be effective, then we must live what we pray for. We must also forgive others so that God will forgive us.

Reflect, today, upon this perfect prayer, the Our Father. One temptation is that we can become so familiar with this prayer that we gloss over its true meaning. If that happens, then we will find that we are praying it more like the pagans who simply babble the words. But if we humbly and sincerely understand and mean every word, then we can be certain that our prayer will become more like that of our Lord’s. Saint Ignatius of Loyola recommends pondering every word of that prayer very slowly, one word at a time. Try to pray this way, today, and allow the Our Father to move from babbling to authentic communication with the Father in Heaven.

Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.  Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross – Reflection Six – A Leap of Joy Remembered

Resources for Lent

 

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Polycarp, Bishop and Martyr—Memorial
(Optional Memorial if Lenten weekday)

Mass Reading Options

Featured image above: God the Father By Jacob Herreyns I