Persecution May 21, 2022


Saturday of the Fifth Week of Easter
Readings for Today

Saint Christopher Magallanes, Priest and Martyr and Companions, Martyrs—Optional Memorial

Video

“Remember the word I spoke to you, ‘No slave is greater than his master.’ If they persecuted me, they will also persecute you.”  John 15:20

Do you want to be like Jesus?  If so, beware of what that means.  It’s easy to think that the closer we grow to Christ the more we will be loved and understood by the world.  We can think that everyone will see our holiness and admire it and all will be good and easy in life.

But all we have to do is look at the life of Christ to know this is not the case.  He was obviously perfect in every way.  As a result, He was treated with great malice and persecution.  It’s hard to fathom the dark truth that they actually killed Him.  In the dark of the night, He was arrested, given a mock trial, found guilty and sentenced to death.  His punishment was then carried out immediately.

Why did they do this to the Son of God?  Why would someone so perfect and merciful in every way be so cruelly treated?

If we were there, as His first followers, we would have most likely been shocked, frightened, scandalized and confused.  We may have thought that Jesus messed up and lost hope in Him.  But His plan was perfect in every way and His plan did centrally involve Him enduring false accusations and malicious persecution.  And by freely accepting this abuse, He redeemed the world.

So back to the original question, “Do you want to be like Jesus?”  This is a tough question when we look at it in the light of what happened to Him.  “No slave is greater than his master.”  “If they persecuted me, they will also persecute you.”  These are tough sayings to accept and agree to.

Persecution is something from which we should not run.  We should not despair if it happens and we should not hold our head low.  Why?  Because persecution is a clear sign that we are following in the footsteps of our Master.  We are more deeply united to Christ as a result of persecution than we could ever realize.

The key is to know that God intends to use all maltreatment for good if we let Him.  And we let Him use it for good when we surrender it to Him and receive it freely, not begrudgingly.  Our response must be to “rejoice and be glad” that we have been found worthy to follow in the steps of our Divine Lord.

Ponder today any form of persecution or injustice you suffer for the sake of your faith and embrace of the Gospel.  The Lord wants to use that if you let Him.

My persecuted Lord, I do surrender to You all that weighs me down.  I give any suffering I receive for being Your follower.  May I not only imitate You in Your suffering, but also in Your willing embrace of it.  Jesus, I trust in You.

Easter Prayers

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Christopher Magallanes, Priest and Martyr and Companions, Martyrs

Mass Reading Options

Featured image above: The Flagellation of Christ by Nicola Grassi, via Wikimedia Commons

Evangélium 2022. május 21. – SzombatBúcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.”
Jn 15,18-21

Elmélkedés

Az elmúlt napok elmélkedései alapján azt gondolhatnánk, hogy a szeretet további szeretetet szül. Ha a Krisztusban hívőket szeretetre ösztönzi az Úr végtelen és önfeláldozó szeretete, akkor majd a keresztények szeretetét látva a világ is a szeretet útjára fog lépni. Ez azonban nincs így, erre előre figyelmezteti Jézus az ő követőit. Őt sem szerette mindenki, az ő tanítását sem tekintette követendőnek mindenki, az ő személye sem volt kedves mindenki számára. A hívő közösség tagjai – miközben egymás felé az Úrtól tanult szeretetben élnek – kívülről gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak. A világ ugyanis nem érti az új értékrendet, a szeretet életmódját, kihívásnak tekinti azt, mert szembesíti önmagával, s életvitele megváltoztatását várja tőle. E kívülről érkező negatív hatások közepette az Egyház közössége számára különösen is fontos az Úrhoz és szeretetéhez való ragaszkodás, valamint egymás megerősítése a hitben és a szeretetben.
Milyen nagy az ellentmondás: a hívők Krisztusért szeretik egymást, a nem hívők pedig Krisztusért gyűlölik őket. Krisztus szeretete az egyik embert szeretetre készteti, miközben a másikban gyűlölet fakad ugyanennek a szeretetnek láttán. Ne legyünk elbizakodottak vagy túlzottan magabiztosak! Lehet, hogy a szeretet útján járok, de hitem meginoghat és elindulhatok az ellenkező irányba. Érdemes minden nap újra a kereszt elé állnom.
© Horváth István Sándor

Imádság

Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk! Te türelmesen és alázatosan viselted az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait is. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád! Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220521.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

You Are Chosen May 20, 2022


Friday of the Fifth Week of Easter
Readings for Today

Saint Bernardine of Siena, Priest—Optional Memorial

Video

“It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain.”  John 15:16

Children love to play games.  When a game is organized between two teams, kids will often line up and wait to be chosen.  Each child hopes to be chosen first.  It is affirming to be wanted for the team.  When a child is chosen last this can be difficult and hurtful.

This reveals the desire within each of us to belong and to be wanted.  The good news is that God does choose each one of us.  He wants us as a member of His family and He wants us to belong to Him.  This is essential to understand and, when it is understood, it is very affirming.

It is a good spiritual practice to regularly reflect upon the fact that God chose us even before we were born.  He knew us from all eternity and set His eyes upon us, longing to bring us into His fold.  We need to understand this, accept it and believe it.  We do belong.

God not only chooses us to belong to Him, He also chooses us for His mission.  He wants to use us to go and bear fruit for His Kingdom.  He wants to use us for a sacred purpose and a divine calling.  Being a member of His “team” means that our lives have purpose and meaning.  No matter how “unqualified” we may feel at times to make a difference, we must remember that God does not see us that way.  Rather, He sees the infinite potential within each of us and chooses to use that potential for the building up of His Kingdom.

Reflect, this day, on two short phrases:  “I have chosen you” and “Go and bear fruit.”  Accepting your call from God will change your life and will also change the lives of those whom you are called to serve.

My welcoming Lord, I know You have chosen me.  I accept Your call in my life.  I accept the fact that You have appointed me to fulfill Your mission in a unique and glorious way.  Help me to continually say “Yes” to Your call.  Jesus, I trust in You.

Easter Prayers

 

 

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Bernardine of Siena, Priest

Mass Reading Options

Evangélium 2022. május 20. – PéntekJézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”
Jn 15,12-17

Elmélkedés

Az utolsó vacsorán Jézus parancsba adta tanítványainak a szeretet gyakorlását. Ez a parancs azonban nem csak az egykori apostoloknak szólt, hanem mindazoknak, akik az Úr követői, tehát nekünk is. Sokan megfogalmazták már ezzel kapcsolatban azt az ellenvetést, hogy parancsszóra aligha képes bárki szeretni embertársát.
A szeretettel kapcsolatban azonban észre kell vennünk, hogy nem egyszerűen egy kívülről jövő, tőlünk, emberi létünktől idegen parancsról van szó, hanem jóval többről. Aki már legalább egyszer megtapasztalta életében Isten szeretetét, az belső ösztönzést, belső késztetést érzett arra, hogy a szeretetet tovább kell adnia. Mintha a lelkünk mélyéről is azt parancsolná valami nekünk, hogy osszuk meg a szeretetet.
Isten és az ember közti szeretetkapcsolatot Jézus barátságnak nevezi. „Ti barátaim vagytok” – mondja az evangélium szerint. Ő tehát a velünk való barátságra törekszik. Vajon én is akarom ezt a barátságot? Komolyan veszem az Úr barátságát? A barátság nem a személyek közti látszatkapcsolat, s nem is egy érdekkapcsolat abban az értelemben, hogy mindenki a maga érdekét keresi a barátságban. Az igazi barát önmagát osztja meg a másikkal és részesedik barátjának örömeiben és gondjaiban egyaránt. Krisztussal való barátságunk a szeretet gyakorlására indít minket.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te a Szentlélek által minden korban kiárasztod szeretetedet az emberekre. Taníts engem a szeretet gyakorlására. Soha nem felejtem, hogy te a végsőkig elmentél a szeretetben. Atyád és az emberek iránti szeretetből áldoztad fel magadat, megmutatván számunkra, hogy a szeretet nem szavakat kíván, hanem odaadást és hűséget. Úgy akarok élni, ahogy te éltél, s úgy akarok szeretni, ahogyan te szeretsz engem! Küldd el a Szentlelket, hogy megtanítson az önzetlen és önfeláldozó szeretetre! Segíts minket, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220520.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Unlimited and Unconditional Love May 19, 2022


Thursday of the Fifth Week of Easter
Readings for Today

Video

“As the Father loves me, so I also love you.”  John 15:9

There are three beautiful insights we should take from this passage.

First, the love of the Father for the Son is perfect in every way.  It is unconditional and all-consuming.  It’s total and selfless.  In receiving the Father’s love, Jesus receives all He needs.

Second, the love Jesus receives from the Father cannot be contained.  It cannot be kept to Himself.  The love of the Father is such that it overflows from Jesus’ heart.  It is this overflowing love that pours forth from Jesus to us.

Third, a key thing to ponder in this is that this overflowing love, now given to us, cannot be contained within us either.  It must overflow from our hearts to others.  Therefore, if we are to be true recipients of the love of the Father and the Son, we must in turn let that love pour forth onto others in an “unlimited” and “unconditional” way.

Think about it.  “Unlimited.”  “Unconditional.”  Is this truly possible?  Is it possible to be so radical and total in our love of others?  Yes, it’s possible only if the love we speak of originates in the heart of the Father, given to the Son, and then poured out upon us to distribute freely.

Reflect, today, upon the fact that the love you are called to share with others originates in the Heart of the Father in Heaven.  The first and most important step in learning to love with the Father’s Heart is to let God love you.  This can be very hard to do.  It can be hard to let God love you, to receive that love, and to let it affect you deeply.  But if you can continually let God love you with His perfect love, you will start to see that this love automatically flows forth from you as if it were an overflowing river of grace and mercy.

Loving Father and Son, I do love You and know that I am loved by You.  Help me to be open to Your love. Help me to let that love sink in so that it may also overflow from my heart to others.  Jesus, I trust in You.

Easter Prayers

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Featured image above: Sacred Heart of Jesus By Pompeo Batoni, via Wikimedia Commons

Evangélium 2022. május 19. – CsütörtökJézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.”
Jn 15,9-11

Elmélkedés

A tegnapi szakasz folytatásaként Jézus azt fejti ki a mai részben, hogy mi élteti, táplálja, erősíti a vele való kapcsolatunkat. Szorosan kell kapcsolódnunk Jézushoz, aki életünk tápláló és megújító forrása. Ezt a lelki kapcsolatot a szeretet élteti és építi folyamatosan. Ezt kéri: „Maradjatok meg az én szeretetemben!”
Jézusnak az Atyához való kapcsolatát a szeretet határozza meg alapvetően, ez Isten legfőbb tulajdonsága. Az Atya szereti a Fiút, Jézus Krisztust és a Fiú az Atyát. Kettejük kölcsönös szeretete mégsem zárul be, hiszen a harmadik isteni személy, a Szentlélek felé is kiárad, illetve az emberek felé is.
A Fiú úgy szeret minket embereket, ahogyan őt az Atya szereti. Mi lehetne nagyobb annál a szeretetnél, ahogyan a Fiúisten, Jézus Krisztus szeret bennünket? Ennél a szeretetnél nincs és nem is lehet nagyobb, ezért semmit sem helyezhetünk elébe. Nem szerethetünk senki mást jobban, mint aki bennünket a legjobban szeret! Válaszolhatunk-e másként Krisztus önfeláldozó és határt nem ismerő szeretetére, mint azzal, hogy őt szeretjük a legjobban? Kereszthalálával Jézus egyértelműen megmutatta, hogy amiről három éven keresztül beszélt, azt komolyan is gondolja. A szeretetet nem csupán szavaival hangoztatta, hanem meg is valósította. Eljutok-e a szavak szintjéről a szeretet cselekedeteinek szintjére?
© Horváth István Sándor

Imádság

Életem Ura, Jézus Krisztus! Készen állok arra, hogy tétovázás nélkül induljak és kövesselek téged! Tudom, hogy mennyire nehéz lesz az út számomra, de vállalom, mert ez vezet holt múltamból a jövő felé, az élet felé, az üdvösség felé. Nem tart vissza semmi. Nem hátráltathat semmi. Nem akadályozhat semmi. Te vagy számomra az út és te vagy a cél! Te légy vezetőm az örök élet felé! Te légy társam az Atyához vezető úton! Te légy erősítőm, ha fáradok! Te légy bátorítóm, ha csüggedek! Te légy örömöm, amikor megérkezem! Segíts, hogy az evangéliumhoz méltóan éljek!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220519.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Being Pruned May 18, 2022


Wednesday of the Fifth Week of Easter
Readings for Today

Saint John I, Pope and Martyr—Optional Memorial

Video

“I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does he prunes so that it bears more fruit.”  John 15:1–2

Are you willing to let yourself be pruned?  Pruning is necessary if a plant is to produce an abundance of good fruit or beautiful flowers.  If, for example, a grapevine is left to grow without pruning, it will produce many small grapes that are good for nothing.  But if care is taken to prune the vine, the maximum number of good grapes will be produced.

Jesus uses this image of pruning to teach us a similar lesson in bearing good fruit for His Kingdom.  He wants our lives to be fruitful and He wants to use us as powerful instruments of His grace in the world.  But unless we are willing to go through the purification of spiritual pruning from time to time, we will not be the instruments that God can use.

Spiritual pruning takes the form of letting God eliminate the vices in our lives so that the virtues can be properly nourished.  This is especially done by letting Him humble us and strip away our pride.  This can hurt, but the pain associated with being humbled by God is a key to spiritual growth.  By growing in humility, we grow ever more reliant upon the source of our nourishment rather than relying upon ourselves, our own ideas and our own plans.  God is infinitely wiser than us and if we can continually turn to Him as our source, we will be far stronger and better prepared to let Him do great things through us.  But, again, this requires that we let Him prune us.

Being spiritually pruned means we actively let go of our own will and our own ideas.  It means we give up control over our lives and let the master grower take over.  It means we trust Him far more than we trust ourselves.  This requires a true death to ourselves and a true humility by which we acknowledge we are completely reliant upon God in the same way a branch is reliant upon the vine.  Without the vine, we shrivel and die.  Being firmly attached to the vine is the only way to life.

Pray this day that you will let the Lord prune away all that is not of Him in your life.  Trust in Him and His divine plan and know that this is the only path to bearing the good fruit God wants to bear through you.

Lord, I pray that You prune away all my pride and selfishness.  Purify me of my many sins so that I can turn to You in all things.  And as I learn to rely upon You, may You begin to bear an abundance of good fruit in my life.  Jesus, I trust in You.

Easter Prayers

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint John I, Pope and Martyr

Mass Reading Options

Featured image above: Christ True Vine, via Wikipedia

Evangélium 2022. május 18. – SzerdaAbban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés

Az elmúlt napokban azokat a részleteket olvastuk az utolsó vacsorán mondott beszédből, amelyekben Jézus az Atyával való kapcsolatáról, egységéről tanította apostolait, amely mintegy mintája annak, hogy tanítványai milyen kapcsolatban legyenek ővele. Erre a témára tér át a mi Urunk a mai evangéliumban a szőlőtőről szóló példázattal. A hasonlat szerint Jézus a szőlőtő, akihez szőlővesszők módjára kapcsolódnak tanítványai, követői, mindazok, akik hisznek benne. Miként az egykori hallgatóság számára, ugyanúgy nekünk is – magunk elé képzelve a képet – az első pillanatban világossá válik, hogy a Jézustól való elszakadás a megsemmisülést jelentené. Miként a szőlővesszők életképtelenné válnak, ha lemetszik őket a szőlőtőről, ugyanúgy mi sem élhetünk Krisztus nélkül. Természetesen nem elégedhetünk meg a passzív kapcsolódással, hanem az a feladatunk, hogy termést hozzunk, azaz Krisztus iránti szeretetünkből fakadjanak jócselekedetek. Jótetteink által tehát Krisztus szeretetét továbbítjuk az embereknek, akik ezt megtapasztalva Istent fogják magasztalni.
A hasonlat nem csupán az én Krisztushoz kötődő személyes kapcsolatomat szemlélteti, hanem közösségi vonatkozása is van. Mindannyian, akik az Egyház tagjai vagyunk, a közös szőlőtőhöz kapcsolódunk és rajta keresztül egymással is kapcsolatban vagyunk.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus! Te minket is a mennybe vársz. Megmutatod nekünk az utat, az üdvösség útját, a mennybe vezető utat, és azt szeretnéd, ha mindannyian eljutnánk oda. Tanítványaidként erre a sorsra számíthatunk. Segíts, hogy ne feledkezzünk el arról a parancsról, amit egykor az apostoloknak adtál, s amely nekünk is szól: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot!” Segíts, hogy hűséges tanítványaid legyünk, hozzád vezessük az embereket! Segíts felismernünk, hogy ez a mi küldetésünk!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220518.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

A Troubled Heart May 17, 2022


Tuesday of the Fifth Week of Easter
Readings for Today

Video

“Do not let your hearts be troubled or afraid.”  John 14:27

What a wonderful reminder that we all need to hear on a regular basis.  “Do not let your heart be troubled.”  And “Do not let your heart be afraid.”  How often do you follow that advice?

Interestingly, it’s actually more than advice.  It’s a command of love from our Lord.  He wants to be clear and wants us to know that a fearful and troubled heart is not of Him.  To be troubled and fearful is a great burden and weighs us down.  Jesus desperately wants us to be free of these burdens.  He wants us to be free so that we can experience the joy of life.

So what is it that burdens you in life the most?  Is there something in your life that you obsess about, are angry about, can’t let go of or that tends to dominate your life?  Or perhaps your burden is more subtle.  Perhaps there is nothing that overwhelms you but, instead, is a constant burden in a small way, always there in the background.  These burdens can be quite difficult when they last from year to year.

The first step to freedom is to see the burden for what it is.  Identify it and seek to identify the underlying cause.  If the cause of your burden is your own sin, repent of it and seek Confession.  This is the best way to experience immediate freedom.

If, however, your burden is the result of another’s actions or some situation in life that is out of your control, then you are in a unique position to surrender to our Lord, giving Him complete control of this situation.  Freedom is found in total surrender, trust and abandonment to His will.

Spend some time today reflecting upon that which burdens you the most in life.  What is it that weighs heavily upon you?  It is this, more than anything else, that Jesus wants to enter into and lift for you.  He wants you free so that you can experience the joy that He has to offer you in life.

Lord of true joy, I want to be free.  I want to experience the joy You have in store for me.  When the burdens of life weigh me down, help me to turn to You in my need.  Jesus, I trust in You.

Easter Prayers

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Featured image above: Christ And The Rich Young Ruler, by Heinrich Hofmann, via Wikipedia