Holiness of Life October 1, 2022


Saturday of the Twenty-Sixth Week of Ordinary Time
Readings for Today

Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor—Memorial

Video

The seventy-two disciples returned rejoicing and said to Jesus, “Lord, even the demons are subject to us because of your name.” Jesus said, “I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power ‘to tread upon serpents’ and scorpions and upon the full force of the enemy and nothing will harm you. Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven.”  Luke 10:17-20

That would have been impressive.  The seventy-two had power over demons when they called on the name of the Lord Jesus.  This was a power they had that amazed them more than anything.

Most likely if we saw someone actually possessed by a demon and we went over and demanded the demon leave in the name of Jesus, and the demon left, we’d also be impressed.  Though this is an uncommon experience in the strictest sense.  There are a few things to say about it.

First, yes, it is impressive and, yes, Jesus has full authority over the evil one.  Therefore, the seventy-two should have been overjoyed at seeing His power at work through them.

Second, we should be aware of the fact that even though we may not encounter people who are fully possessed, we do encounter the workings of the evil one on a daily basis.  So one thing this Scripture should tell us is that we need to trust in the power of Jesus to act through us as evil is combated.  We must confidently pray that our world be delivered from the evil one and we must have full faith that the power of Christ will work through our prayer.

Third, though combating evil directly is essential, Jesus takes this occasion to point out that there is something far more important.  He says that we should primarily rejoice because our “names are written in Heaven.”  In other words, power over the evil one is not the end goal.  Heaven is.  Growth in holiness and virtue are the primary goals we must have in life.

Reflect, today, upon your duty to rebuke the evil one and his works in Jesus’ name.  But reflect even more upon your calling to holiness of life and growth in virtue.  These, more than anything else, are the pathway to Heaven!

Lord of true holiness, help me to have confidence in Your power to overcome the evil one and his works.  But more importantly, help me to continually turn my eyes to You and Heaven, making holiness of life my primary goal.  Jesus, I trust in You.

October is the month of the Holy Rosary

Evangélium 2022. október 1. – SzombatA hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt: „Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta; szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”
Lk 10,17-24

Elmélkedés

Az evangélium szerint a tanítványok Jézus nevében számtalan csodát tudtak tenni küldetésük során. Missziós útjukról visszatérve elismerik, hogy nem saját erejüknek vagy különleges képességüknek köszönhető az eredmény, hanem annak, hogy Jézus nevében cselekedtek. Megértették, hogy amikor az Úr elküldte őket, akkor nem azt kérte tőlük, hogy önmagukról beszéljenek, hanem mindarról, amit Mesterüktől tanultak, mellette átéltek.
Keresztényként és Krisztus tanítványaiként nekünk is így kell élnünk, ez a tanúságtétel lényege. Hiszen nem a mi személyünk fontos, hanem Jézusé. Neki kell állandóan növekedni bennünk, hogy az ő nevében hirdessük a szeretet lehetőségét és felemelő erejét a reményvesztett embereknek. Új életmódot tanulunk, Jézus életmódját. Új nevet kapunk, de ne csupán a nevünk legyen krisztusi, hanem egész életünk és minden cselekedetünk!
Érdemes odafigyelnünk az örömre a mai részlet kapcsán. A szakasz azzal kezdődik, hogy a tanítványok „nagy örömmel tértek vissza” (Lk 10,17). Beszámolójukból, szavaikból szintén öröm, lelkesedés sugárzik: olyan dolgokat tettek, amit elképzelni sem tudtak korábban. Később Jézus ezt mondja nekik: „annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”
Eltölt-e engem a Krisztushoz tartozás öröme? Örömmel engedelmeskedem-e neki? Öröm tölti-e el szívemet, amikor arra gondolok, hogy Isten gyermeke vagyok?
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Hittel vallom, hogy valóságos ember és valóságos Isten vagy. Életünk során sokszor megtapasztaljuk, mennyire sebezhetőek és kiszolgáltatottak vagyunk, főként akkor, ha nem érezzük jelenlétedet. Közeledésed eloszlatja félelmeinket. Isteni hatalmadat és erődet felismerve bátorság tölt el, hogy életünk legnehezebb helyzeteiben is velünk vagy. Lelkünket megmentő, hitünket növelő, bátorságot adó és kereső szívünket lecsendesítő Jézus, jöjj, ments meg minket!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20221001.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Instruments of God September 30, 2022


Friday of the Twenty-Sixth Week in Ordinary Time
Readings for Today

Saint Jerome, Priest and Doctor—Memorial

Video

“Whoever listens to you listens to me.  Whoever rejects you rejects me.  And whoever rejects me rejects the one who sent me.”  Luke 10:16

Jesus makes a threefold connection in this passage.  He connects you to Him and Himself to the Father.  Thus, when you are acting as a true instrument of the Lord, and another either listens to or rejects what you bring to them, then they are either listening to or rejecting not only you but also our Lord and the Father in Heaven.

One thing this reveals is the awesome responsibility we all have to bring the love and mercy of the Father in Heaven to those whom we encounter every day.  We are able to be true instruments of God.  In making such a strong connection between us, Himself and the Father in Heaven, Jesus is elevating our human dignity to an incredible level.

This passage also reveals the fact that others will act as instruments of God to us.  This is important to understand because Jesus is very clear.  If someone comes to us, acts in Christ’s name, and we reject that person, then we are actually rejecting the Father in Heaven.  This should lead us to pause and be seriously attentive to the way in which we treat others.  We must especially be aware of the fact that others have great potential to be instruments of God to us.  The Lord speaks through them in numerous ways.

Reflect, today, upon these revelations.  Reflect upon the great gift it is to act as an instrument of the Father in Heaven.  This is a sacred duty and a profound privilege we must not take lightly.  Look also for ways that the Father speaks to you through others.  When He speaks, give Him your full attention and be grateful for those who act as these instruments of God’s love.

Lord, I thank You for the honor and privilege of serving as an instrument of Your holy voice.  May I always seek to embrace this calling with faith and sincerity.  May I also be open to every way that You speak to me through others.  Give me the humility I need to listen to Your voice through them.  Jesus, I trust in You.

Day Nine: Novena to Saint Thérèse of Lisieux – The Little Flower

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Jerome, Priest and Doctor

Mass Reading Options

Featured Image: Sermon on the Mount in the Black Forest By Rudolph Yellin, Via Wikimedia Commons

Evangélium 2022. szeptember 30. – PéntekJézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz süllyedni.” Majd így folytatta: „Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.”
Lk 10,13-16

Elmélkedés

A korábbi napokban többször volt szó arról, hogy Jézus Isten üzenetét hozta el a világba. Nem elégszik meg azzal, hogy követői, tanítványai hallgassák szavát, hanem azt kéri, hogy valósítsuk meg azt életünkben. A mai evangélium továbbviszi az Úr kérését. Jézus gondoskodni akar arról, hogy tanítása, amelyben minden ember felfedezheti az üdvösségre vezető igazságot, minden kor embere számára megismerhető legyen. Tudja, hogy nem maradhat örökké ebben a világban, vissza fog térni a mennybe, ezért apostolait bízza meg azzal, hogy tanításának hirdetői legyenek. Az apostolok elfogadják ezt a feladatot, s ennek köszönhetően az Egyház az idők végezetéig hirdeti a krisztusi tanítást.
Mind a küldöttek, mind a leendő hallgatók számára lényeges a kijelentés, amit Jézus azoknak mond, akiket megbíz az igehirdetéssel: „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” A küldött nem a maga igazát hirdeti, hanem csak azt, amit az Úrtól kapott. Az emberek pedig nem egy ember gondolatait hallják, hallgatják, hanem Krisztus tanítását. E hirdetés és hallgatás révén terjed a hit. Krisztus szavának hallgatása nélkül, az igehirdetők szolgálata nélkül nem terjedhetne a hit, nem növekedhetne Isten országa. Isten minden korban szól az emberekhez, napjainkban is szól hozzánk, hogy igazsága vezesse életünket.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy eljussunk az örökkévalóságba!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220930.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Archangels Thursday, September 29, 2022

 

Feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael, Archangels

Readings for Today

Video

“Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”  John 1:51

Yes, angels are for real.  And they are mighty, glorious, beautiful and magnificent in every way.  Today we honor three of the multitude of angels in Heaven: Michael, Gabriel and Raphael.

These angels are “archangels.”  An archangel is the second order of angels just above the guardian angels.  In all, there are nine orders of celestial beings that we commonly refer to as angels and all nine of these orders are traditionally organized into three spheres.  The entire hierarchy is traditionally organized this way:

Highest Sphere: Seraphim, Cherubim and Thrones.
Middle Sphere: Dominions, Virtues and Powers.
Lower Sphere: Principalities, Archangels and Angels (Guardian Angels).

The hierarchy of these celestial beings is ordered in accord with their function and purpose.  The highest of the beings, the Seraphim, were created solely for the purpose of surrounding the Throne of God in perpetual worship and adoration.  The lowest of the beings, the Guardian Angels, were created for the purpose of caring for humans and communicating God’s messages.  The Archangels, whom we honor today, were created for the purpose of bringing messages of great importance to us and to accomplish tasks of the highest importance in our lives.

Michael is well known as the archangel who was empowered by God to cast Lucifer out of Heaven.  Lucifer is traditionally thought to be of the highest sphere of celestial beings and, thus, being cast out by a lowly archangel was quite a humiliation.

Gabriel is well known for being the archangel who brought the message of the Incarnation to the Blessed Virgin Mary.

And Raphael, whose name means “God heals” is referred to in the Old Testament Book of Tobit and is said to have been sent to bring healing to Tobit’s eyes.

Though not much is known of these archangels, it’s important to believe in them, honor them and to pray to them.  We pray to them because we believe God has entrusted them with a mission to help us bring healing, fight evil and proclaim the Word of God.  Their power comes from God, but God has chosen to use the archangels, and all celestial beings, to accomplish His plan and purpose.

Reflect, today, upon your knowledge of the angels.  Do you believe in them?  Do you honor them?  Do you rely upon their powerful intercession and mediation in your life?  God wants to use them, so you should truly seek their help in your life.

Lord, thank You for the gift of the Archangels whom we honor today.  Thank You for their powerful work in our lives.  Help us to rely upon them and to love them for their service.  Archangels, pray for us, heal us, teach us and protect us.  Jesus, I trust in You.

Day Eight: Novena to Saint Thérèse of Lisieux – The Little Flower

Evangélium 2022. szeptember 29. – Csütörtök, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalokEgy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
Jn 1,47-51

Elmélkedés

Az angyalok Isten teremtményei, miként az emberek. Az embernek van teste és lelke, pontosabban az ember test és lélek egysége. Az angyalok szellemi lények, ezért nincs testük, de nekik is van szabad akaratuk. Egykor nekik is megadatott a választás lehetősége. Bukott angyaloknak, gonosz lelkeknek nevezzük azokat, akik szabad akarattal fellázadtak Isten ellen. Jó angyaloknak pedig azokat, akik Isten mellett döntöttek. Az angyalok Isten tökéletes munkatársai, akik Istent szolgálják s engedelmeskednek neki. Ők az Isten szolgálatában élik meg szabadságukat.
A mai napon a három főangyalt ünnepeljük. Szent Mihály főangyal nevének jelentése: „ki olyan, mint az Isten?” Ő a sátán elleni küzdelemben társa az embernek. Gábor (Gábriel) főangyal nevének jelentése: „Isten erősnek bizonyult.” Ő hozza meg a hírt Zakariásnak fia, Keresztelő János születéséről, és valamivel később szintén őt küldi Isten a Názáretben élő Máriához, hogy közölje vele a hírt arról, hogy ő lesz a Megváltó anyja. Rafael főangyal neve ezt jelenti: „Isten gyógyít.” Főként a nehéz helyzetekben számíthatunk segítségére.
Az angyalok színről színre látják Istent és állandóan készen állnak szolgálatára. Ha földi életünk során mi is Istennek szolgálunk, akkor az örök életben megláthatjuk őt és vele élhetünk a tökéletes boldogságban.
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csendes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220929.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Hesitation September 28, 2022


Wednesday of the Twenty-Sixth Week in Ordinary Time
Readings for Today

Saint Wenceslaus, Martyr—Optional Memorial

Saints Lawrence Ruiz and Companions, Martyrs—Optional Memorial

Video

And another said, “I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home.” Jesus answered him, “No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God.”  Luke 9:61-62

Jesus’ call is absolute.  When He calls us we ought to respond with complete submission of our will and with an abundance of generosity.

In the Scripture above, God willed that this person immediately and completely follow Jesus.  But the person hesitates saying he wants to go and first say goodbye to his family.  That sounds like a reasonable request.  But Jesus makes it clear that he is called to follow Him immediately and without hesitation.

It’s certainly not that there is anything wrong with wanting to say goodbye to his family.  The family would most likely expect such a thing.  But Jesus uses this opportunity to show us that our number one priority must be to answer His call, when He calls, how He calls, and because He calls.  In the wonderful and even mysterious call to follow Christ, we must be ready to respond without hesitation.

Imagine if one of the persons in this story were different.  Imagine if one of them came to Jesus and said, “Lord, I will follow You and am ready and willing to follow You right now without qualification.”  That’s the ideal.  And, yes, the idea is quite radical.

In our own lives, we most likely will not receive the radical call to literally leave everything behind immediately and go serve Christ in some new form of life.  But the key is our willingness!  Are you willing?

If you are willing, you will start to discover that Jesus is daily calling you to fulfill His mission.  And if you are willing, you will daily see that His mission is glorious and fruitful beyond measure.  It simply comes down to you saying “Yes” without hesitation and without delay.

Reflect, today, upon your willingness to follow Jesus.  Put yourself into this Scripture and reflect upon how you would respond to Jesus.  Most likely you will see hesitation.  And if you see hesitation in your heart, try to surrender that over so that you will be ready for all our Lord has in mind for you.

Lord, I do love You and I do want to follow You.  Help me to overcome any and every hesitation in my life in saying “Yes” to Your holy will.  Help me to discern Your voice and embrace all You say every day.  Jesus, I trust in You.

Day Seven: Novena to Saint Thérèse of Lisieux – The Little Flower

Evangélium 2022. szeptember 28. – SzerdaAmikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.”
Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.”
Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”
Lk 9,57-62

Elmélkedés

Három meghívás-történetet olvasunk az evangéliumban a mai napon, amelyek mindegyike más szempontból világítja meg a tanítványi életet, a Krisztus-követést. Elsőként egy olyan személy lép Jézushoz, akinek sem neve, sem életkora nem ismert. Lelkesedését fejezi ki bátor kijelentése Jézus felé: „Követlek, bárhová mégy” (Lk 9,57). Jézus válasza gyorsan kiábrándítja őt. Bizonyára arra számított, hogy Jézus és tanítványai között olyan kapcsolat van, mint amilyet más zsidó tanítók és tanítványaik körében már látott, s ő Jézust választja mesterének. Az Úr viszont többet kíván tanítványaitól és többet szeretne tőle is: a tanítvány mindenben úgy éljen, úgy viselkedjen, ahogy a mestere. A tanítványság tehát nem iskolás tanulást jelent, hanem életformát, mégpedig Jézus életformájával való teljes azonosulást.
A jelenet második szereplőjét Jézus hívja meg követésére, de ő késlekedik, csak evilági feladatai, kötelességei elvégzése után indulna. Fontos tanulság, hogy akit az Úr meghív, annak azonnal indulnia kell, hogy tanítványa lehessen.
A harmadik személy szintén önként jelentkezik, csupán annyi időt kér, hogy családjától elbúcsúzzon. Válaszában az Úr egyértelművé teszi, hogy tanítványainak előre kell tekintenie, arra a feladatra kell összpontosítani, amire küldetést kapnak.
Bár a három személy végső döntését nem ismerjük, ez ne akadályozzon meg minket a személyes döntés meghozatalában.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Taníts és nevelj minket a szolgálat helyes értelmezésére és gyakorlására! A szolgálat nem jelenthet senki számára kényszerhelyzetet, amelyben meg kell aláznia magát mások előtt, vagy amelyben emberi méltóságáról le kellene mondania. A szolgálatban te vagy tanítómesterünk, aki magad is szolgálni jöttél a világba és üdvösségünk szolgája lettél. Urunk, te azt kéred tőlünk, hogy állítsuk életünket az evangélium hirdetésének szolgálatába. Minden kegyelmi adományt azért kapunk tőled, hogy saját és mások üdvösségét szolgáljuk vele. Köszönjük, hogy életünkkel neked szolgálhatunk és hirdethetjük örömhíredet.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220928.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/