Humility in the Face of the Resurrection April 10, 2023


Monday in the Octave of Easter
Readings for Today

Video

The chief priests assembled with the elders and took counsel; then they gave a large sum of money to the soldiers, telling them, “You are to say, ‘His disciples came by night and stole him while we were asleep.’ And if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble.” Matthew 28:12–14

The Lord of all rose from the grave, conquering sin and death, making it possible for us all to share in His glorious Resurrection! Death had lost. Satan had lost. The corrupt religious leaders had lost. And all those who believed in Jesus now had their eternal hope renewed. Sadly, though, what was the greatest victory ever known for humanity, a victory that opened the doors to eternal glory for all who believe, could not be accepted by the chief priests and elders of the people. They saw to His death, and, now that He had risen, they scrambled to do all they could to hide that truth.

Pride is hard to overcome. When a person professes they are right, when in fact they are wrong, and when they are then confronted with their error, the sin of pride will inevitably tempt them to further sin. This is what we see today in this passage from our Gospel. The chief priests and elders were informed by the soldiers that when the women came to the tomb early in the morning, there was a great earthquake, and they saw an angel of the Lord descend from Heaven, roll back the stone, and sit on it. When they saw this, “The guards were shaken with fear of him and became like dead men” (Matthew 28:4). And after they heard the angel tell the women that Jesus had risen, the guards went off to tell the chief priests and elders.

After all the miracles and powerful preaching of Jesus, you would think that the chief priests and elders would have believed. But they didn’t. And then, after hearing the testimony of these soldiers, you would think they would have fallen on their knees, repented of their hardness of hearts, and come to believe. But they didn’t. They doubled down in their sin and added sin upon sin.

Some forms of sin can more easily be admitted, especially sins of weakness. When one is weak and falls, it may not be always easy to overcome that sin in the future, but it is easier to acknowledge it as sin when it is caused by human weakness. But a sin of weakness is much different than a sin of obstinate pride. Obstinate pride is not only hard to overcome, it’s hard to admit. It’s hard to admit our sin when it is based on our obstinacy and pride. As a result, this type of sin often leads to other sins such as ongoing deception, manipulation and anger. This is illustrated by these chief priests and elders. But if you can humble yourself and admit your sin when it comes from your pride, that humility can have a powerful and transformative effect upon your life.

Reflect, today, upon these chief priests and elders of the people. Try to ponder their hardness of heart and the sad situation they found themselves in as they attempted to cover up their error and sin. Resolve never to fall into this form of sin yourself. However, if this is a struggle for you, seek humility so that you can be freed of this heavy burden by the grace of the Resurrection of our Lord.

My resurrected Lord, You conquered sin and death and brought forth new life for all who believe in You. Give me the grace, dear Jesus, to never allow my sin of pride to keep me from being open to the glorious and transforming action You desire to do in my life. Please give me the gift of humility so that I may always turn from my sin and turn to You. Jesus, I trust in You.

Easter Prayers

Day Four: Novena in preparation for Divine Mercy Sunday

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Rosary – Glorious Mysteries (with Scripture)

Daily Reflections on Divine Mercy

St. Faustina’s Litany of Divine Mercy

Trust in Divine Mercy

Prayer for the Year of Mercy

Chaplet of Divine Mercy

All Saints/Feasts

Saint of the Day –  Saint Vincent Ferrer, Priest
(Not celebrated as a liturgical memorial this year because it falls in the Octave of Easter)

Scripture Meditations for the Easter Season

Mass Reading Options

Featured image above: Resurrection by Piero della Francesca, via flickr

Evangélium 2023. április 9. – Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
Jn 20,1-9

Elmélkedés

Feltámadt az Úr!
Húsvét vasárnapján az ünnepi szentmise ezekkel a szavakkal kezdődik: Valóban feltámadt az Úr, alleluja! Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! A negyven napig tartó böjti időszak után szívünkből feltör az öröm, a feltámadás igazi öröme, mert Jézus legyőzte a halált és feltámadt! Jézus él, örökké él, és egyszer bennünket is fel fog támasztani. A halál nem fog győzedelmeskedni rajtunk, mert feltámadunk, és eljuthatunk az örök életre!
A feltámadásba vetett hitünk nem alaptalan, hanem az apostolok hitére és tanúságtételére támaszkodik, akik látták az üres sírt és több alkalommal találkoztak a Feltámadottal. A Krisztus húsvéti jelenéseiről és találkozásairól szóló evangéliumi beszámolók szerint a hit pótolja mindazt, amit érzékszerveinkkel nem tudunk megtapasztalni. A hit, mint különleges „érzékszerv” segít minket abban, hogy a feltámadás részesei és tanúi legyünk. Az evangéliumban Péter és János apostolokról olvasunk, akik az asszonyok zavarba ejtő híradása után azonnal a sziklasírhoz szaladnak, ahová Krisztus testét nyugalomra helyezték. És mit láthatnak ott? Csak egy üres sírt és azokat a lepleket, amelyek Krisztus holttestét takarták. Talán nem ezt akarták látni. Talán első pillanatban jobban örültek volna annak és megkönnyebbültek volna, ha a sírhelyen megtalálják a halott Krisztust. De az üres síron és a lepleken kívül nem láthattak semmi mást. Nem láthatták a feltámadt Krisztust. Úgy gondolhatnánk, hogy ebben a helyzetben csalódás érte őket, de az evangélista éppen ennek ellenkezőjéről számol be: látták mindezt és hittek. Megszületett bennük a hit, amely aztán hozzásegítette őket ahhoz, hogy felismerjék a Feltámadottat. Mert hit nélkül sem ők, sem bárki más nem ismerheti fel a feltámadt Krisztust.
Az üres sír mellett a Jézussal való találkozások is a feltámadás eseményét bizonyítják. Legelőször megjelenik Mária Magdolnának és az asszonyoknak, akik a nagypéntek estéjén elmaradt bebalzsamozást szerették volna elvégezni. Aztán megjelent Péternek és a két emmauszi tanítványnak, akiket ezzel fogadtak a többiek: „valóban feltámadt az Úr és megjelent Simon Péternek” (Lk 24,34), majd az egész apostoli közösségnek (vö. Lk 24,36-43). Később, egy alkalommal „egyszerre több mint ötszáz tanítványnak jelent meg” (1Kor 15,6) – ahogyan erről Szent Pál apostol beszámol, majd hozzáteszi, hogy neki is megjelent az Úr. Bár a Feltámadott az emberek számára érzékelhető testben mutatkozik meg, jelenései mégis túlmutatnak az emberi világ valóságán, azaz megdicsőült testére már nem vonatkoznak ennek a világnak fizikai törvényei. A zárva tartott ajtók sem tudják megakadályozni, ott és akkor jelenik meg és tűnik el, amikor akar. A feltámadt Krisztus azonos a keresztre feszítettel, azaz még megdicsőült testén is látszanak a keresztre feszítéskor szerzett sebei, és azonos azzal a Jézussal, akit korábban megismertek az apostolok és a tanítványok, valamint az emberek. Olyan cselekedeteket tesz, amelyek sajátosan őrá jellemzőek. Amikor például megtöri az emmauszi tanítványok szeme láttára a kenyeret, akkor ezt úgy teszi, ahogyan az utolsó vacsorán is tette (vö. Lk 24,30-31), s ennek hatására ismerik fel őt. Lehetséges a találkozás Jézussal, nem csak az apostolok és a tanítványok számára, hanem számunkra is. Induljunk és keressük őt! Boldogok lehetünk, ha megláthatjuk a feltámadt Jézus dicsőséges arcát.
A keresztény ember jól tudja, hogy a feltámadásban való hit az üdvösség feltétele. Szent Pál apostol ezt tanítja: „Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz” (Róm 10,9). Higgyünk a feltámadásban, tegyünk tanúságot Jézusról, a feltámadt Üdvözítőről!
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, feltámadt Krisztusunk! A húsvéti eseményekre nincs emberi magyarázat és nincsenek bizonyítékok, de jeleket találunk: az üres sírt, az elhengerített követ, a feltámadást hírül hozó angyalt, és a sírban maradt gyolcsleplet. Jeleket, amelyeknek az a célja, hogy az emberek higgyenek, eljussanak a hitre. Mennyire nehezen akarjuk meglátni, észrevenni a jeleket! Mennyire nehezen akarunk hinni a jeleknek! Mennyire nehezen értjük meg, hogy a kereszt a megváltás jele, a feltámadás a mi üdvösségünk jele. Nyisd meg szemünket és értelmünket, hogy felismerjük a jeleket! Erősítsd hitünket, hogy feltámadásod részesei és tanúi legyünk!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20230409.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Holy Week Made Present Today April 2, 2023

Palm Sunday of the Lord’s Passion (Year A)

Readings for Today

Video

The very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and strewed them on the road. The crowds preceding him and those following kept crying out and saying: “Hosanna to the Son of David; blessed is he who comes in the name of the Lord; hosanna in the highest.” Matthew 21:8–9

Holy Week begins. What an important week that we begin to commemorate today. The Scripture passage above comes from the Gospel that is read at the beginning of Mass to commemorate Jesus’ entrance into Jerusalem for the fulfillment of the Passover. That year, Jesus was to become the new Passover Lamb Whose blood was shed for us all and Whose flesh we now eat. Today’s Liturgy of the Word concludes with Matthew’s version of Jesus’ betrayal, arrest and death on the Cross. Since we are blessed to read this narrative in full detail today, it is helpful to call to mind the Church’s understanding of the Word of God.

“When the Sacred Scriptures are read in the Church, God himself speaks to his people, and Christ, present in his word, proclaims the Gospel” (General Instruction of the Roman Missal#29). This is an important lesson to learn, especially today as we read the heart of the Gospel in detail. Though Jesus’ entrance into Jerusalem, His last supper, arrest, mock trial, suffering and death on the Cross happened 2,000 years ago, those historical events are made present to us today in a unique and real way. By participating in the proclamation of this Gospel at Mass today, we are mystically united to this saving action of our Lord. And though our minds might wander at times, God is truly present to us if we listen and see.

As you begin this Holy Week, try to walk through it with Jesus every step of the way. As you go about your days this week, fulfilling your normal duties in life, remind yourself of the spiritual truth that because the full Gospel of Jesus’ passion and death were proclaimed to you today, He is manifestly present to you in a special way. On Holy Thursday, we will ponder the Gift of the Most Holy Eucharist. On Good Friday, we will hear Jesus’ passion proclaimed from the Gospel of John. Thus, this week begins with the proclamation of the Passion and ends with the Passion as a way of drawing us more deeply into the mystery of Christ’s saving Sacrifice.

At the heart of the story of the Passion of Jesus is the manifestation of a love like no other. The love we witness this week is a love that is so pure, so selfless, so sacrificial and so transforming that it is beyond comprehension. The love that we witness is one in which God permits Himself to enter the deepest humiliation ever seen. He does this so that He can meet us in our lowliness, sin, and fallenness, and raise us up to the highest heights imaginable.

As we enter this Holy Week, know that it is more than a week of reflection. It’s a week of participation in the mystery of God’s pure and perfect love for you. As you reflect upon this love, allow it to confront you. Keep it on your mind and heart throughout the week. Allow that love, offered some 2,000 years ago, to become truly present to you so that you will be more present to our Lord and His love for you.

My saving Lord, You entered this week of Your Passion with courage and determination. You freely chose to embrace every suffering and every humiliation You would endure so that You could enter my life more fully. Please be present to me throughout this week and help me to not only ponder this mystery of Your love but to also encounter that love in a real and transforming way. Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross:
A Gaze of Love From the Heart of Our Blessed Mother
Reflection Thirty-Seven – The Earth is Shaken
(Palm Sunday)

Resources for Lent

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Lent

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Francis of Paola, Hermit
Not celebrated as a liturgical memorial this year since it falls on Sunday

Mass Reading Options

Featured image above: Entering Jerusalem with glory. Serbian icon, via Wikimedia Commons

The Kingdom of God is Upon Us March 16, 2023


Thursday of the Third Week of Lent
Readings for Today

Video

“But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the Kingdom of God has come upon you.” Luke 11:20

The Kingdom of God can come upon us in a variety of ways. The line from today’s Gospel above comes in the middle of a story of Jesus casting out a demon from a man who was mute. Once the demon was cast out, the mute man began to speak, and all were amazed. And though some were amazed and grew in faith as a result, others turned their amazement into irrationality.

The irrationality of some was that they saw what Jesus did, but they didn’t want to accept that His power was divine. Therefore, some of them said, “By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.” They couldn’t deny that Jesus drove out a demon, since they saw it happen with their own eyes. But they were unwilling to accept Jesus’ divinity, so they jumped to the irrational conclusion that Jesus’ act was done by the power of “the prince of demons.”

This irrational stance of some people is one of the most dangerous stances one can take. It’s the stance of an obstinate heart. They were given the incredible witness of the power of God at work but refused to respond in faith to what they witnessed. For those who are obstinate, when the Kingdom of God comes upon them, as Jesus stated above, the effect is that they react in a violent, angry and irrational way. This form of reaction is exceptionally prevalent today in the secular world. Many in the secular media, for example, constantly react violently and irrationally to all that is part of the Kingdom of God. As a result, the evil one easily misleads many, causing confusion and chaos.

For those who have eyes to see clearly, this violent and irrational rejection of the Kingdom of God is very clear. And for those with faith and an open heart, the pure message of the Gospel is like water to a dry and parched soul. They soak it up and find great refreshment. For them, when the Kingdom of God comes upon them, they are energized, inspired and driven with a holy passion to further God’s Kingdom. Irrationality disappears, and God’s pure Truth prevails.

Reflect, today, upon your heart. Are you obstinate in any way? Are there teachings from Christ and His Church that you are tempted to reject? Is there some truth that you need to hear in your personal life to which you find it difficult to be open? Pray that the Kingdom of God come upon you today and every day and, as it does, that you will be a powerful instrument of its establishment in this world.

My glorious King of all, You are all-powerful and have full authority over all things. Please come and exercise Your authority upon my life. Come and establish Your Kingdom. I pray that my heart be always open to You and to the direction you give. Jesus, I trust in You.

40 Days at the Foot of the Cross:
A Gaze of Love From the Heart of Our Blessed Mother
Reflection Twenty – The Innocence of the Lamb of God
(Thurs. of Third Week of Lent)

Novena to Saint Joseph. Prayed from March 11-19, 2023

Resources for Lent

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Scripture Meditations for Lent

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Featured images above: Jesus Heals a Mute Possessed Man By James Tissot, via Wikimedia Commons

Evangélium 2022. augusztus 13. – SzombatEgyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!” Azzal rájuk tette kezét, majd továbbindult.
Mt 19,13-15

Elmélkedés

Jézus gyermekek iránti magatartása az evangélium témája. Amikor szeretettel fogadja a gyermekeket, korának szokásaival ellentétesen cselekszik. Magatartásán az apostolok elcsodálkoznak, hiszen abban az időben a felnőttek nem hallgattak a gyermekek véleményére, s gyakorlatilag nem érintkeztek egymással a korosztályok. A bölcs felnőttek és az oktalan gyermekek között olyan szakadék húzódott, amelyet csak a felnőtté válás életkorának elérésével lehetett átlépni. E régi szokást ismerve érthetővé válik számunkra, hogy az apostolok miért igyekeztek Jézustól távol tartani a gyermekeket, akik megzavarhatták volna tanítói munkájában vagy éppen pihenésében. Jézus magához hívja a gyerekeket, hogy kifejezze irántuk érzett szeretetét és megáldja őket.
Jézus ráteszi kezét a gyermekekre – olvassuk az evangélium leírásában. Ez a mozdulat azonban nem a csodáknál alkalmazott kézrátétel, amikor érintésére megszűnnek a testi betegségek vagy kiűzetnek a lelket megszállva tartó gonosz lelkek. Nem is az az erőteljes mozdulat, amely képes lecsendesíteni, elnémítani a háborgó tengeri vihart. Itt áldásról van szó, Isten Fiának áldásáról, amelyben szintén erő rejlik. Istengyermeki lelkületünkhöz annak elismerése is hozzátartozik, hogy szükségünk van mindennapjainkban Isten áldására.
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus, készséges szívvel hallgatjuk szavadat, amellyel követésedre hívsz minket. Nem akarunk süketként viselkedni, mint akik nem hallják, nem értik szavadat. Keressük saját boldogságunkat és mások életét is boldogabbá szeretnénk tenni. Add, hogy szavadban felismerjük az örök életre vezető igazságot! Erősíts minket, hogy mindig veled éljünk, veled járjuk életünk zarándokútját, s végül megérkezzünk az Atya örök országába.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220813.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2022. január 24. – HétfőEgy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Mk 3,22-30

Elmélkedés

Nem csak a rokonság figyelmét kelti fel Jézus nem szokványos viselkedése, miként arról a szombati részben olvastunk, hanem a zsidó vallásosság hivatalos képviselőiét is. Ők az írástudók, akik Jeruzsálemből érkeznek, s akik másféle magyarázattal állnak elő. Márk leírásából úgy tűnik, hogy ők elsősorban az ördögűzésekről értesültek. Arra keresik a választ, hogy milyen erő birtokában, milyen hatalommal képes Jézus kiűzni a megszállottakból a gonosz lelkeket. Az ördögűzések tényét tehát elismerik, eszükbe sem jut kétségbe vonni, hogy ezek a csodák valóban megtörténtek. De miért képes erre Jézus? Képtelen és ellentmondásos a vád, amit megfogalmaznak: Jézus „a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Jézus válasza egyértelmű és világosan rámutat a vád benső ellentmondására: az ördög soha senkivel nem fog szövetkezni annak érdekében, hogy az illető ártani tudjon neki, azaz megakadályozza az ő befolyását az emberek felett. Az általa mondott példa rávilágít arra, hogy Isten erősebb a gonosznál, hatalma nagyobb az ördög erejénél, ezért képes megszüntetni a gonosz emberekre gyakorolt ártó befolyását.
Jézus személyében az irgalmas Isten szabadító, megváltó hatalma jelenik meg. Boldog, aki benne a hit által felismeri megváltóját. Boldog, aki őt tartja élete Urának!
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni, hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220124.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/