Category Archives: News – Aktuális hírek

Newsletter 26-01-2015 Yes, I will give your handmade rosary to the Pope…

Newsletter 26-01-2015 Yes, I will give your handmade rosary to the Pope… January 25, 2015. Pilgrim succeeds in giving the Pope a rosary with special meaning. Read More Cause for Beatification of Chiara Lubich, Founder of the Focolare, begins January 25, 2015. The movement has a presence in over 180 countries. Read More LIVE BROADCAST: […]

Evangelium 2015. január 26. – Hétfő, Szent Timóteus és Szent Titusz

Az  apostolok  kiválasztása  után  Jézus  kiválasztott  más  hetvenkét tanítványt, és  elküldte  őket kettesével  maga  előtt minden  városba  és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok  közé. Ne vigyetek  magatokkal se erszényt,  se […]

Newsletter 25-01-2015 Audio Catholics Kids, the app that helps you talk about God…to your children

Newsletter 25-01-2015 Audio Catholics Kids, the app that helps you talk about God…to your children January 24, 2015. Children and adults can listen to its stories in the car, at home or at school. Read More Christians called to pray for peace in Syria on January 25th #PrayForThem January 24, 2015. Patriarch of Antioch, Gregory […]

Evangelium 2015. január 25. – Évközi 3. vasárnap

Miután Jánost  elfogták,  Jézus  Galileába  ment,  és  hirdette  az  Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az  evangéliumban!” Amikor  a Galileai-tó  partján járt,  látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe.  Jézus  megszólította  őket:  „Jöjjetek  velem,  és  én  emberek halászává teszlek titeket.” […]

Newsletter 24-01-2015 LIVE BROADCAST: Press Conference on the World Day for Social Communication

Newsletter 24-01-2015 LIVE BROADCAST: Press Conference on the World Day for Social Communication January 23, 2015. The main theme is communication through family. Read More Hymn of WYD 2016 in Krakow is now released! January 23, 2015. Titled “Blessed are the Merciful,” its composed by Polish musician Jakub Blycharz. Read More Pope’s Mass: Confession is […]

Evangelium 2015. január 24. – Szombat

Jézus  az  apostolok  kiválasztása  után  tanítványaival  együtt  hazatért Kafarnaumba, Péter házába. Ott azonnal nagy tömeg verődött össze,  úgyhogy még evésre sem volt idejük.  Amikor rokonai ezt meghallották,  elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd,  hogy eszét vesztette. Mk 3,20-21 Elmélkedés: A  csodatételek  és  a  Tizenkettő  kiválasztása  után  Márk  evangélista bemutatja […]

Newsletter 23-01-2015 World Meeting of Families: Video Contest for Catholic School Students

Newsletter 23-01-2015 World Meeting of Families: Video Contest for Catholic School Students Janueary 22, 2015. The topic is: How do Catholic School communities strengthen families? Read More Pope’s Mass: Jesus prays for us everyday January 22, 2015. He explained that the wounds of Christ show the real price of human salvation. Read More Pope to […]

Evangelium 2015. január 23. – Péntek

Abban az  időben  Jézus  fölment  egy hegyre,  és  magához  hívta,  akiket kiválasztott. És ők  csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt  választott ki,  hogy vele tartsanak, és hirdessék  az igét. Hatalmat is  adott nekik a  betegek gyógyítására és az  ördögűzésre. A következő  tizenkettőt választotta  ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét –  […]

Newsletter 22-01-2015 The Pope wants to visit the Central African Republic…a glimpse at the ongoing conflict

Newsletter 22-01-2015 LIVE BROADCAST: Pope’s General Audience January 21, 2015. Live Broadcast of Pope Francis General Audience from the Vatican. Read More Pope reflects on his trip to Sri Lanka and the Philippines, during general audience January 21, 2015. He also touched on the importance of the family and denounced the cult of idolizing money. […]

Evangelium 2015. január 22. – Csütörtök

Abban  az  időben  tanítványaival    együtt  Jézus  visszavonult    a Genezáreti-tóhoz.  Nagy  tömeg  követte  Galileából.  Sőt  Júdeából  és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és  Szidon környékéről is  nagy  sokaság  csatlakozott hozzá,  mert  hallották,  hogy milyen csodálatos  dolgokat visz  végbe. Jézus  meghagyta  tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben  egy bárkát a  tömeg tolongása miatt.  Sokakat […]

Categories