Category Archives: News – Aktuális hírek

Evangelium 2015. november 27. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg […]

ROME, 26-11-2015 LIVE: Pope meets with Kenyan priests, seminarians, and religious

ROME, 26-11-2015 LIVE: Pope meets with Kenyan priests, seminarians, and religious November 26, 2015. The local Church estimates that there is one priest for every 5,000 Catholics. Full text of the Pope’s speech at the inter-religious meeting in Kenya November 26, 2015. He remembered the last horrific attacks that bloodied the country. Complete text of […]

Evangelium 2015. november 26. – Csütörtök

Jézus  így  jövendölt  Jeruzsálem  pusztulásáról  és  a  saját  második eljöveteléről: Amikor látjátok,  hogy Jeruzsálemet  hadsereg veszi  körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a  pusztulása! Akkor, akik Júdeában  vannak, fussanak a  hegyekbe; akik  a városban  meneküljenek el;  és akik  vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy  beteljesedjék mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a […]

ROME, 25-11-2015 USAID officials: Pope Francis in a unique position to help Central African Republic

ROME, 25-11-2015 USAID officials: Pope Francis in a unique position to help Central African Republic November 25, 2015. The Pope would be the most high-profile visitor to the war-torn country in recent history. LIVE: Pope Francis lands in Nairobi November 25, 2015. The papal plane will touch down at Jomo Kenyatta Airport at 5:00 p.m. […]

Színházi lelki gyakorlat Szent Ferenccel

                  A pasaréti Páduai Szent Antal ferences plébánia különleges fába vágta a fejszéjét. Nagyszabású, közel 80 résztvevőt mozgósító zenés misztériumjátékot mutattak be november 14-én Szent Ferenc életéről a közösség tagjai. A templomi, egyházközségi színjátszásnak a világháború előtt nagy hagyományai voltak Magyarországon. A háborút követően ez a közösségi, […]

Evangelium 2015. november 25. – Szerda

Abban az  időben  Jézus  így  készítette elő  tanítványait  a  rájuk  váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek  rátok, és  üldözni fognak  benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek  hát szívetekbe: Ne  törjétek fejeteket  előre, hogyan  védekezzetek. Én  olyan ékesszólást és bölcsességet adok  majd nektek, hogy […]

ROME, 24-11-2015 Kenya, Uganda and the CAR: How are the countries the Pope will visit this week?

ROME, 24-11-2015 Kenya, Uganda and the CAR: How are the countries the Pope will visit this week? November 24, 2015. Theyre affected by jihadism, political corruption, war, and extreme poverty. Pope Francis visits the Vatican Bank: “Pray for me, because I need it” November 24, 2015. He has named Gian Franco Mammi to be the […]

ROME, 23-11-2015 Pope asks for prayers for his trip to Africa, the most delicate one he’s taken

ROME, 23-11-2015 Pope asks for prayers for his trip to Africa, the most delicate one he’s taken November 23, 2015. The trip to the Central African Republic could be canceled for security reasons. Pope Francis at Casa Santa Marta: Do you long for Jesus or worldly things? November 23, 2015. He reflected on the Gospel […]

Evangelium 2015. november 24. – Kedd

  Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy […]

Evangelium 2015. november 23. – Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan  dobják a gazdagok adományaikat  a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony  két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a  szegény özvegy  többet  dobott  be,  mint  bárki  más.  A  többiek  ugyanis  abból adakoztak,  amiben  bővelkednek,  ez  azonban  mindent  odaadott,  ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” Lk 21,1-4 […]

Categories