Category Archives: News – Aktuális hírek

ROME, 05-02-2016 LIVE: Vatican spokesman outlines Pope’s travel agenda in Mexico

ROME, 05-02-2016 LIVE: Vatican spokesman outlines Pope’s travel agenda in Mexico February 5, 2016. The meeting will begin at 14:00 Rome time. LIVE: Procession with the relics of Saint Pius of Pietrelcina – Padre Pio February 5, 2016. A large procession through the streets of Rome at 17:00. LIVE: Vatican briefing about the meeting between […]

Evanglium 2016. február 6. – Szombat

  Abban az időben az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. […]

Evangelium 2016. február 5. – Péntek

Heródes Antipász  király is  értesült Jézus  tetteiről, mert  híre  messze földön elterjedt. Azt gondolta, hogy  Jézusnak azért van csodatevő  ereje, mert Keresztelő János támadt  fel benne a  halálból. Voltak azonban,  akik azt állították Jézusról,  hogy ő  Illés. Ismét mások  azt hirdették,  hogy próféta; olyan, mint egy  a többi próféta  közül. Ennek hallatára  Heródes továbbra is  […]

ROME, 04-02-2016 Amazing new design of the official website of the Pope’s trip to Mexico

  ROME, 04-02-2016 Amazing new design of the official website of the Pope’s trip to Mexico Februray 4, 2016. A section of Google Street outlines the Popes route while in Mexican streets. Patriarch: If we don’t stop the cutting throats in Syria, it will spread throughout the world February 4, 2016. Ignatius Joseph III Younan […]

Evangelium 2016. február 4. – Csütörtök

  Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok […]

ROME, 02-02-2016 LIVE: Pope Francis is set to close the Year of Consecrated Life with a Mass

ROME, 02-02-2016 Baby Mohammed: ten day old child, is paying the consequences of the Syrian Civil War February 2, 2016. Syrian refugees in Lebanon suffering from a harsh living conditions. LIVE: Pope Francis is set to close the Year of Consecrated Life with a Mass February 2, 2016. The live stream will begin at 5:30 […]

ROME, 01-02-2016 Pope Francis: No human condition may constitute grounds for exclusion!

ROME, 01-02-2016 Pope Francis: No human condition may constitute grounds for exclusion! February 1, 2016. He says its a temptation to regard religion as an investment in which God is hired. The Pope at St. Peter’s prays for Elvira, the deceased cook at Casa Santa Marta February 1, 2016. He called on the thousands who […]

Evangelium 2016. február 3. – Szerda

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték.  Amikor elérkezett  a  szombat  napja,  tanítani  kezdett  a  zsinagógában.  Sokan hallgatták,  és  csodálkozva  mondogatták:  „Honnét  vette  ezt?  Miféle bölcsesség  ez,  amely  neki  adatott?  És  a  csodák,  amelyeket  kezével véghezvisz! Nem  az ács  ez,  Mária fia,  Jakab,  József, Júdás  és  Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek […]

Evangelium 2015. február 2. – Kedd, Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona”. Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és […]

ROME, 30-01-2016 The Vatican launches Papal website just for kids

ROME, 30-01-2016 LIVE: Pope’s Jubilee Audience January 30, 2016. Today, and for one Saturday every month, he will meet with pilgrims participating in the Jubilee. How one regular dad is trying to help other fathers January 30, 2016. “The Father Effect” is a viral video that has inspired fathers around the world. A colorful group […]

Categories