Category Archives: News – Aktuális hírek

Daily Reflections Saturday, April 19 Holy Saturday – Easter Vigil

Daily Reflections Saturday, April 19.   Holy Saturday – Easter Vigil Genesis 1:1-2:2; Genesis 22:1-18; Exodus 14:15-15:1; Isaiah 54:5-14; Isaiah 55:1-11; Baruch 3:9-15, 32-4:4; Ezekiel 36:16-17a, 18-28; Romans 6:3-11; Matthew 28:1-10 Are there fears that keep me from giving witness to Jesus? Lord, I can be such a coward. Many fears keep me from loudly […]

Nagyböjti kalendárium – április 19., nagyszombat

Nagyböjti kalendárium – április 19., nagyszombat 2014. április 19. szombat 07:00       Az idei nagyböjtben mindennap az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítás gondolataival készülünk húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére. Az új evangelizáció Csillaga, segíts, hogy felragyogjon bennünk a közösség, a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit, az igazságosság és a szegények iránti szeretet tanúságtétele, […]

Evangelium Nagyszombat, Húsvét vilgíliája

Nagyböjti kalendárium – április 18., nagypéntek

Nagyböjti kalendárium – április 18., nagypéntek 2014. április 18. péntek 07:00   Az idei nagyböjtben mindennap az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítás gondolataival készülünk húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére. Esdd ki számunkra a feltámadottak új lelkesültségét, hogy elvigyük mindenkihez az élet evangéliumát, amely legyőzi a halált. Add meg nekünk a szent vakmerőséget, hogy új utakat keressünk, […]

Daily Reflections Friday, April 18 Good Friday

Daily Reflections Friday, April 18 Good Friday Isaiah 52:13-53:12; Hebrews 4:14-16; 5:7-9; John 18:1-19:42 How can I be more like Jesus? How can I live life like He did? Lord, you have given us a wonderful example to follow if we wish to be like you. Help me to better follow your example. On this […]

Evangelium 2014. április 18. – Nagypéntek

2014. április 18. – Nagypéntek Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és kiment velük oda lámpákkal, […]

Pope Francis’s Good Friday Tweet

      2014. április 18. péntek 12:33 Nem könnyű közelről követni Jézust, mert az út, amit Ő választ, a kereszt útja. It is not easy to follow Jesus closely, because the path he chooses is the way of the Cross.

Daily Reflections Thursday, April 17 Holy Thursday

Daily Reflections Thursday, April 17 Holy Thursday Exodus 12:1-8, 11-14; 1 Corinthians 11:23-26; John 13:1-15 Jesus gives us the gift of Himself, the Eucharist. How can I become more actively involved in the celebration of the Eucharist? Lord, there are times that I just pass time when at your Eucharist Feast. Help me to become […]

április 17., NAGYCSÜTÖRTÖK Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg!

április 17., NAGYCSÜTÖRTÖK Kiv 12,1-8.11-14; Zs 115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15 Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg! Jézus megmosta tanítványai lábát. – Mitől és hogyan akarja megtisztítani őket? – A piszok, a szennyfolt olyasvalami, ami nem része annak, amit bepiszkít. A sár pl. teljesen természetes a folyó vagy a tó partján, a pocsolyák szélén, de nem […]

Newsletter 17-04-2014 Pope’s Audience: Jesus died humiliated, but God’s victory shines

Newsletter 17-04-2014 Pope’s Audience: Jesus died humiliated, but God’s victory shines April 16, 2014. In his remarks the Pope asked Catholics imitate Christ’s “loving obedience” to God. Read More Pope gives two school children a ride on board the Popemobile April 16, 2014. The Pope stopped and stepped down to greet the group of Italian […]

Categories