Category Archives: News – Aktuális hírek

Evangelium 2015. július 3. – Péntek, Szent Tamás apostol

  Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Nyolc […]

Newsletter 01-07-2015 LIVE: Briefing to introduce the “People and Planet First” conference

Newsletter 01-07-2015 LIVE: Briefing to introduce the “People and Planet First” conference July 1, 2015. The conference will take place July 2nd and 3rd at the Vatican. Read More Pope Francis will start a busy trip to three Latin American countries on Sunday July 1, 2015. He plans to visit a prison and a favela, […]

Evangelium 2015. július 2. – Csütörtök, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

  Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogy lehet […]

Evangelium 2015. július 1. – Szerda

  Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra […]

Evangelium 2015. június 30. – Kedd

Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt.  Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt.  Tanítványai odamentek hozzá,  és fölkeltették:  „Uram, ments meg  minket!  Elveszünk!” Jézus  így  szólt hozzájuk:  „Mit  féltek, kicsinyhitűek?” Aztán fölkelt,  és parancsolt a  szélnek meg a  tengernek. Erre nagy csendesség […]

Newsletter 29-06-2015 The Pope paid for our trip to see the Holy Shroud. We feel loved.

Newsletter 29-06-2015 The Pope paid for our trip to see the Holy Shroud. We feel loved. June 29, 2015. A couple in their 80s left Rome for the first time. They were accompanied by homeless people. Read More Franciscan superior: With “Laudato Si,” Pope Francis asks us to take a step forward and act June […]

Newsletter 28-06-2015 Marking fifty years of marriage at the general audience with Pope Francis

Newsletter 28-06-2015 Marking fifty years of marriage at the general audience with Pope Francis June 28, 2015. After losing two children, this couple started a foundation to help children sick with cancer. Read More Meet the Argentine nun who is taking on organized crime June 28, 2015. Martha Pelloni said she hopes one day institutional […]

Evangelium 2015. június 29. – Hétfő, Szent Péter és Szent Pál apostolok

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő  Jánosnak, van, aki Illésnek,  mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő  tovább kérdezte őket: „Hát  ti kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az  élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta […]

Evangelium 2015. június 28. – Évközi 13. vasárnap

Abban az időben: Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment […]

Newsletter 27-06-2015 How to follow the next papal trip in Latin America

Newsletter 27-06-2015 How to follow the next papal trip in Latin America June 27, 2015. Ecuador, Bolivia, and Paraguay have all launched different tools to help people keep up. Read More Yemen: A country trying to survive amid war June 27, 2015. One of the effects of the country’s war is a lack of medical […]

Categories