Category Archives: News – Aktuális hírek

ROME, 01-08-2015 The Pope’s intentions for August: selflessness and generosity towards the marginalized

ROME, 01-08-2015 The Pope’s intentions for August: selflessness and generosity towards the marginalized August 1, 2015. He asks for prayers for volunteers and for the harmony between all people There’s an app for Truth and Life? Yes there is… August 1st, 2015. Seventy actors take turns narrating the entire New Testament for this comprehensive app.

Evangelium 2015. augusztus 2. – Évközi 18. vasárnap

Abban az időben:  Amikor a  nép nem  találta Jézust,  sem a  tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták,  megkérdezték tőle: „Mester, mikor  jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek  – felelte Jézus  –, nem azért  kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan […]

Evangelium 2015. augusztus 1. – Szombat

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt  mondta szolgáinak:  „Ez  Keresztelő János:  ő támadt  fel  a halálból, azért van ilyen csodatevő  ereje.” Heródes ugyanis annak  idején elfogatta Jánost, bilincsbe  verette és börtönbe  vetette Heródiás  miatt, aki fivérének,  Fülöpnek a  felesége volt.  János ugyanis  figyelmeztette: „Nem szabad  őt feleségül  venned!” Heródes  […]

ROME, 31-07-2015 Catholic Radio station in Uganda, helps heal emotional wounds of former child soldiers

  ROME, 31-07-2015 Catholic Radio station in Uganda, helps heal emotional wounds of former child soldiers July 31, 2015. Pope Francis plans to visit Uganda and the Central African Republic in late November. Who was St. Ignatius of Loyola? July 31st, 2015. The Feast Day of the Spanish theologian is celebrated on July 31st. Don […]

ROME, 30-07-2015 She has healing powers…but that’s not what Sister Briege Mckenna wants to talk

ROME, 30-07-2015 She has healing powers…but that’s not what Sister Briege Mckenna wants to talk about July 30, 2015. For decades, she has been ministering to thousands of priests from all over the world. World Day Against Human Trafficking: A look at the numbers… July 30, 2015. An estimated 2 million children are forced into […]

Evangelium 2015. július 31. – Péntek

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és  így beszéltek róla: „Honnan  van ennek a bölcsessége  és csodatevő ereje?  Hát nem  az ács fia  ez? És  nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk  az  nővérei is?  Honnét  […]

A csíksomlyói Mária-kegyszobor 500 éve Mária-tisztelet Erdélyben

A csíksomlyói kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából a Csíki Székely Múzeum emlékkiállítást rendez, ugyanis az erdélyi ferencesek által meghirdetett Mária-év ráirányítja a figyelmet a csíksomlyói Mária-szobor jelentőségére, és a kegyszobor mint Csíksomlyó éke, meghatározó emblémája szorosan kapcsolódik Csíkszereda város történetéhez és jelenéhez. A kiállítás a Mária-szobor olyan tárgyi emlékeit – a Batthyány Ignácz püspök által […]

ROME, 29-07-2015 The Catholic Church in China: What’s next?

ROME, 29-07-2015 The Catholic Church in China: What’s next? July 29, 2015. By the year 2050, China could be the country with the most Christians. But problems do exist… He was kidnapped in Syria two years ago…his whereabouts are still unknown July 29, 2015. Fr. Paolo DallOglio, was abducted on July 29, 2013.

Evangelium 2015. július 30. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa  olyan, mint amikor a  hálót a  tengerbe vetik  és az  mindenféle halat  összefog. Mihelyt megtelik,  a  partra vonják,  és  nekiülve kiválogatják:  a  javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják.  Így lesz a világ végén  is. Kivonulnak az angyalok,  a gonoszokat elválasztják  az igazaktól és  tüzes […]

Evangelium 2015. július 29. – Szerda, Szent Márta

Abban az időben: A  zsidók közül sokan jöttek  Máriához és Mártához,  hogy vigasztalják őket  testvérük miatt.  Amint Márta  meghallotta, hogy  Jézus jön, eléje sietett,  míg Mária  otthon maradt. Márta  így szólt  Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz  Istentől, megadja neked.”  Jézus ezt […]

Categories