Március 28.: 4. nagyböjti hét kedd

Evangélium 2017. március 28. – Kedd

A húsvéti  ünnepekre Jézus  fölment  Jeruzsálembe. Volt  Jeruzsálemben  az
úgynevezett  Juh-kapu  mellett  egy  fürdő,  amelyet  héberül  Beteszdának
neveztek. Öt oszlopcsarnoka  volt, ahol  nagyon sok  beteg feküdt:  vakok,
sánták és  bénák. Volt  ott egy  harmincnyolc éve  beteg ember  is.  Jézus
látta,  ahogy  ott  feküdt,  és  megtudta,  hogy  már  régóta  beteg.
Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg azt felelte: „Uram!  Nincs
emberem, aki  levinne  a fürdőbe,  amikor  mozgásba  jön a  víz.  Mire  én
odaérek, már más lép be előttem.”  Jézus erre azt mondta neki: „Kelj  föl,
vedd ágyadat, és járj!” Az  ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát,  és
járni kezdett.  Aznap  éppen szombat  volt.  A zsidók  ezért  rászóltak  a
meggyógyított emberre:  „Szombat van;  nem szabad  az ágyadat  vinned.”  Ő
azonban így válaszolt  nekik: „Aki meggyógyított,  azt mondta nekem:  Vedd
ágyadat, és járj!” Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta
neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” A meggyógyult ember azonban nem tudta,
hogy ki volt az. Jézus ugyanis  továbbment, amikor tömeg verődött össze  a
helyszínen.  Később  Jézus  a  templomban  találkozott  a  meggyógyított
emberrel, és  ezt  mondta  neki:  „Látod,  most  meggyógyultál.  Többé  ne
vétkezzél, hogy  valami  nagyobb bajod  ne  essék!” Az  ember  elment,  és
elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A  zsidók
üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
Jn 5,1-16

Elmélkedés:

Nincs emberem  –  mondja Jézusnak  a  béna.  Az „irgalom  házában”  (ez  a
jelentése a Beteszda szónak) nincs ember,  aki irgalmas lenne hozzá. És  a
nyomorék  ember  szavaiban  érezzük  az  elkeseredettséget,  mert  immár
évtizedek óta senki  sincs segítségére. Láthatott  már itt  gyógyulásokat,
amelyek másokkal történtek.  Ő mindennap itt  van és vár.  Miért nem  adja
fel, mire vár? Mit remél azok után, hogy harmincnyolc éve nem történt vele
semmi? A béna  ember a  csodára vár,  hogy valaki  segítsen rajta,  amikor
végre megmozdul a víz. Jézus megtehetné, hogy éppen akkor mozgásba hozza a
vizet és levihetné a beteget, de  ő másként tesz csodát: mozgásba hozza  a
beteg szívét, felindítja benne az igazi gyógyulás vágyát, lelkét  mozdítja
meg a bűntelen élet felé.
Az isteni  nagylelkűség ezen  megmutatkozása után  az emberi  kicsinyesség
megnyilvánulása következik. A farizeusok és írástudók nehezményezik,  hogy
az immár meggyógyult ember viszi  saját ágyát, azaz tulajdonképpen  munkát
végez,  ezt  pedig  tilos  szombaton,  a  nyugalom  napján.  Amikor  pedig
megtudják, hogy  az ember  azért  cipeli az  ágyát hazafelé,  mert  valaki
meggyógyította őt, akkor meg akarják tudni, hogy ki végezte a  gyógyítást,
mert véleményük szerint  ő is munkát  végzett, ő is  megszegte a  szombati
nyugalomra vonatkozó  törvényeket.  Tudok-e kitartóan  imádkozni?  Tudok-e
türelmesen várni Isten segítségére?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Mennyei  Atyám,  hozzád  jövök;  amikor  hív  szavad,  befogadom  lelkembe
szavadat és  igazságodat, magamba  foglalom  mint ajándékodat.  És  kérlek
téged, Istennek  tűzzel  lángoló  szeretete,  amelyet  Jézus  Krisztus  új
szövetsége ajándékozott nekünk, gyújtsd lángra  ezzel a szeretettel az  én
szegény lelkemet  is,  hogy új  életet  nyerjen, új  akaratra  kapjon,  és
megmeneküljön a haláltól.

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170328.mp3

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

ROME, 27-03-2017

ROME, 27-03-2017
Pope Francis warns in the Angelus: Prejudice distorts reality
March 27, 2017. He warned against those who “judge without mercy” and seek friendships for interest.

Pope to priests and religious: Don’t fear challenges, instead fear faith without challenges
March 27, 2017. Pope Francis answered three questions from the priests and consecrated people.

Pope meets with 80,000 teenagers in Milan: Promise me you will not bully others
March 27, 2017. He asked the parents to spend time with their children, especially on Sunday.

Pope celebrates Mass in Milan: Do not just be ‘spectators’. Look to the present without fear
March 27, 2017. A million people participated in the mass at Monza Park.

Pope’s animated lunch with 100 prisoners in Milan prison
March 27, 2017. The prisoners say that it made them forget they were in jail.

Pope calls an elderly hospitalized woman in Milan
March 27, 2017. In Case Biache, a humble Italian neighborhood, he ate dried fruit with a Muslim family.

Pope’s schedule: More ad limina visits, and a trip to the northern Italian town of Carpi
March 27, 2017. He will visit the area affected by the 2012 earthquakes.

 

Tuesday, Fourth Week of Lent

 

TUESDAY
Daily Lent Prayer
“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:
May the venerable exercises of holy devotion
shape the hearts of your faithful, O Lord,
to welcome worthily the Paschal Mystery
and proclaim the praises of your salvation.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
*

The Readings
Ezekiel 47:1-9, 12; Psalm 46:2-3, 5-6, 8-9; John 5:1-16

Daily Meditation:
Our embrace leads to praise.
This is second part of Lent.

We begin to feel the power of the Fourth Gospel.

The “forces” that are opposed in the gospel

have everything to do with the forces at work in my heart.

He is clearly about to embrace his passage – his passover – from death to life.

This paschal mystery is what we are preparing to celebrate.

As we grow in love and compassion for what Jesus is facing for us,
we ask to be prepared to embrace his way, his path, the pattern of his dying and rising.

We ask that we would be prepared to proclaim this gift to others, with great joy

“It was because Jesus did things such as this on the Sabbath that they began to persecute him.”
For me.

Come to the waters, all who thirst;
though you have no money,
come and drink with joy.

Isaiah 55:1

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
God the Father has given us his only Son, the Word made human,
to be our food and our life. Let us thank him and pray:

May the word of Christ dwell among us in all its richness.

Help us this Lenten season to listen more frequently to your word,
– that we may celebrate the solemnity of Easter with greater love for Christ, our paschal sacrifice.
May your Holy Spirit be our teacher,
– that we may encourage those in doubt and error to follow what is true and good.
Enable us to enter more deeply into the mystery of your Anointed One,
– that our lives may reveal him more effectively.
Purify and renew your Church in this time of salvation,
– that it may give an ever greater witness to you.


Closing Prayer:
Joyful praise in Lent?
I’m not sure I always feel that.
I ask you to help me prepare to understand
and embrace the paschal mystery in my life.
I don’t always see the beauty and mystery of this season
and often I run from the pain.
Help me to see how your saving grace
and your loving touch in my life
can fill me with joyful praise of the salvation
you have sent to me.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


 Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |    Creighton University Online Ministries Home Page

Március 27.: 4. nagyböjti hét hétfőn

Iz 65,17-2  Zsolt 29  Jn 4,43-54

“Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.”
(Jn 4, 48)

Mind az olvasmányban, mind pedig az evangéliumban megjelenik
az élet. Míg az olvasmányban Izajás próféta hosszú életről
ír, addig János evangéliumában egy fiú életének a
megmentéséről olvashatunk. Ez a gyermek a halálán volt.
Amikor az édesapja meghallotta, hogy Jézus a városukba
érkezik, örömmel sietett elé, hogy megkérje, segítsen a
fián. Jézust ugyanis már megelőzték csodáinak hírei. Az apa
reményét vetette Jézusba, és kérte, hogy menjen vele. Jézus
azonban azt mondta: “Hacsak jeleket és csodákat nem láttok,
nem hisztek.”. Sajnos ez a mondat az, ami döntően
befolyásolja a mai ember hitét is. Hiszen ebben a mai
világban a technikai eszközök nem szabnak határt annak, hogy
bármit első kézből lássunk vagy halljunk. Az emberek
többségének kézzel fogható bizonyítékra van szüksége ahhoz,
hogy hinni tudjon, pedig úgy gondolom, hogy a mindennapokban
is fel tudjuk fedezni Isten segítségét és csodáit. Lehet ez
egy mosoly is, amivel Isten más emberen keresztül
megajándékoz. Tudsz figyelni az életedben az apró csodákra?

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Evangélium 2017. március 27. – Hétfő

ROME, 26-03-2017

ROME, 26-03-2017
With virtual reality, it’s possible to live inside Nero’s Golden House for six minutes
March 26, 2017. For the first time, the lavish 123 acre palace can be seen as it was 2,000 years ago.

Families attend General Audience with Pope Francis on World Water Day
March 26, 2017. “Now more than ever, its important to use things wisely, and to love the earth weve been given.”

LIVE: Pope Francis leads the Angelus from St. Peter’s Square
March 26, 2017. It starts around 12:00 p.m., Roman time.

The Catholic Traveler: One man’s voyage to spread the Word of the Church
March 26, 2017. “This is our faith. It’s all right here”: Pilgrimage leader uses travel to deepen the faith of others

 

Monday, Fourth Week of Lent

TUESDAY
Daily Lent Prayer
“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

 

Collect:
O God, who renew the world
through mysteries beyond all telling,
grant, we pray,
that your Church may be guided by your eternal design
and not be deprived of your help in this present age.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
*

The Readings:

Isaiah 65:17-21; Psalm 30; John 4:43-54

Daily Meditation:
You give us new life.
We now begin the second part of Lent.

The Gospel according to John will be our guide.

Before we enter into the controversy and the sense of being in a court room,

we have a wonderful story of a healing.

In this gospel, the acts of power that Jesus works

are the “signs” that help us see who he is.

We are reminded that he is the one who will give us new life.

Lo, I am about to create
new heavens and a new earth.

Isaiah 65:17  The First Reading

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
Blessed be God the Father for his gift of this sacrifice of praise.
In the spirit of this Lenten season, let us pray:
Instruct us, Lord, in the ways of your kingdom.

God of power and mercy, give us the spirit of prayer and repentance,
– with burning love for you and for all mankind.
Help us to work with you in making all things new in Christ,
– and in spreading justice and peace throughout the world.
Teach us the meaning and value of creation,
– so that we may join its voice to ours as we sing your praise.
Forgive us for failing to see Christ in the poor,
the distressed and the troublesome.
– and for our failure to reverence your Son in their persons.

Closing Prayer:
God who created me,
You offer me new life through your Son
and through the gift of your sacraments.
While I see new life all around me,
I don’t always recognize the new life you offer me.
Help me to grow this Lent in an awareness
of the gifts you place in my life
and in a greater appreciation for your care.
Give me the courage to ask for help.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


 Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |    Creighton University Online Ministries Home Page


Március 26.: Nagyböjt 4. vasárnapja

1Sám 16,1b.6-7.10-13a Zsolt 22 Ef 5,8-14 Jn 9,1-41
rövidebb: Jn 9,1.6-9.13-17.34-38

“Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a
külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.” (1Sám 16,7)
Sámuel királlyá keni Dávidot. A próféta nehezen ismeri fel

Isten szándékát, de hallgat rá és figyel a szavára, így
meglátja és teljesíti az Úr akaratát. Megérti, hogy Isten
nem a látszólagos és külső formák szerint értékel bennünket.
A javak, a státuszszimbólumok előtte por és hamu. A külsőre
való túlzott figyelés zsákutca, az emberi kapcsolatok
megjátszott hazugsága. Ha elrugaszkodunk a belső
világunktól, akkor a felszínesség széles skáláján
bolyongunk, majd lassan eltévedünk.
Istennek semmi sem fontosabb, mint az, hogy mi lakik bennem.
Ő az életem mélyébe lát, ismeri szívem valódi állapotát,
előtte nem lehetnek titkaim. Meg kell tanulnunk a mélybe
látni, megismerni és megérteni egymást. Szembenézni azzal,
ami szívünk mélyén van. Nagyböjtben a keresztény ember a
megtisztulás és a megvilágosodás időszakát éli. Most
kívülről befelé visz az utunk, és törekszünk azt befogadni,
amit a szívünkkel szemlélünk. A tanulás időszaka ez, amikor
megpróbálunk máskép látni embereket, dolgokat és helyzeteket
az életünkben.
Miben szeretnék Isten kegyelméből adódóan mélyebbre
tekinteni vagy mélyebbre jutni az életemben?

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Evangélium 2017. március 26. – Nagyböjt 4. vasárnapja

 

Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre
köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így
szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent,
mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez
az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások
pedig: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az.”
Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap
ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat
volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni.
Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.” A
farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember,
hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös
ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük.
Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki
megnyitotta szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!” A zsidók ezt
felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?” És
kitaszították őt.
Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele,
megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az,
Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél:
ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.
Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem
látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány
körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?”
Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt
mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.”
Jn 9,1. 6-9. 13-17. 34-38

Elmélkedés:

A hit világossága
A vakon született ember meggyógyításának történetében megfigyelhetjük
János evangélista azon szándékát, miszerint nem egyszerűen csak Jézusnak
egy csodáját akarja bemutatni, hanem ehhez lényeges tanítást is kapcsol, s
így az olvasó számára feltárul Jézus szavainak és tetteinek egysége.
Ugyanez a szándék szintén megmutatkozik például a szamariai asszonnyal
való találkozás történetében Jákob kútjánál, amit az elmúlt vasárnapon
olvastunk vagy Lázár feltámasztásának elbeszélésében, ami a következő
vasárnap evangéliuma lesz. A liturgia azért adja elénk e történeteket a
nagyböjt folyamán, hogy e tanítások által vezessen minket a hit útján.
A mai csodaelbeszélés azzal kezdődik, hogy Jézus találkozik egy születése
óta vak emberrel. Jézus látja meg, ő veszi észre ezt az embert és azonnal
cselekszik. Más esetekben, például Bartimeus, a jerikói vak koldus
esetében, a beteg ember kéri az Úr segítségét, amikor meghallja, hogy
Jézus jön az úton. A mostani történetben nincs megnevezve a személy és nem
is ő fejezi ki óhaját, miszerint szeretne látni, de még csak arra sincs
szükség, hogy Jézus gyógyító csodákra képes isteni erejébe vetett hitét
kifejezze, ez utóbbi csak a történet végén szerepel. Itt Jézus önállóan,
saját elhatározásából cselekszik, s már ebből sejteni lehet, hogy
cselekedetének milyen jelentősége van. Az illető születésétől fogva vak,
gyógyíthatatlan beteg.
A csodát követően rögtön színre lépnek a farizeusok. Egyáltalán nem
tetszik nekik, hogy valaki szombaton gyógyított, azaz munkát végzett, s
ezzel törvényszegést követett el. Nemhogy örülnének tehát annak, hogy a
vak megkapta a látást, hanem inkább a hibát keresik, azt, hogy mibe tudnak
belekötni. Álláspontjuk azonban nem egységes. Egyesek közülük a vallási
törvények megszegőjének, bűnös embernek tartják az akkor még ismeretlen
gyógyítót, mások viszont elképzelhetetlennek tartják, hogy bűnös volna az,
aki ilyen rendkívüli cselekedetre képes. Tanácstalanságukban a már
meggyógyult személyt is megkérdezik, aki prófétának nevezi gyógyítóját,
ami viszont egységes felháborodást váltott ki belőlük. Amikor pedig arról
kezd nekik beszélni, hogy semmiképpen nem lehet bűnös az, aki vele ezt a
csodát tette és kiemeli, hogy mióta világ a világ, még soha nem történt
olyan, hogy valaki visszaadta volna a szemevilágát egy vakon született
embernek, a farizeusok felháborodnak, kioktatásnak tartják a gyógyult
ember véleményét, amely nem felel meg az ő elgondolásaiknak és kitaszítják
őt.
A történet két rövid párbeszéddel zárul. Az első Jézus és a meggyógyult
vak, a második Jézus és néhány jelenlévő farizeus között zajlik. A vak
kettős ajándékot kap: testi szemeivel lát és részese lesz a lelki
látásnak, eljut a hit világosságára. A farizeusok viszont megmaradnak
bűneikben és nem nyerik el a hit ajándékát.
Amíg nem látjuk meg bűneinket, nem ismerjük fel és nem bánjuk meg azokat,
addig nem indulhatunk el a hit útján. Segítsen minket a nagyböjti idő
abban, hogy a bűn sötétségéből kilépve eljussunk a hit világosságára!
© Horváth István Sándor
Imádság:

Uram, Jézus! A hit szilárd alap, kiindulópont, amelyre egész életemet
felépíthetem. Az első lépés a hit útján valóban az ismeretlenbe, a
bizonytalanba való belépés. A bizonytalan lépések után megérkezek hozzád,
Uram, aki csodát tehetsz velem, s ettől kezdve megszűnik bennem mindenféle
bizonytalanság. Segíts engem, hogy ki tudjak lépni bűnös életem
sötétségéből, kételkedéseim és aggodalmaim homályából és eljussak a te
kegyelmed világosságára. Adj nekem bátorságot elindulni a hit útján, Isten
titkainak útján!
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/