április 19., Nagypéntek

Iz 52,13-53,12
“…a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés,
olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat,
megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra…”

Zsid 4,14-16;5,7-9
Isten Fia volt, de a szenvedésből engedelmességet tanult.

Jn 18,1-19,42
“Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”

***********************************************

Elfogták, s az életére törtek. Kiszabadíthatta volna magát,
mint annyiszor az evangéliumban (Lk 4,30; Jn 10,39)
– de most eljött az óra, hogy véglegesen és teljesen
átadja magát az Atyának. A próféták ugyan megjövendölték,
hogy a messiásnak szenvednie kell (Iz 53,10), Jézus mégis
reménykedett, hogy a megváltás egy őszinte hazatérésben fog
végbemenni (mint a tékozló fiú esetében). Nem így történt.
Jézus tanítványai szétszéledtek, népének elöljárói pedig
átadták őt a pogányoknak. Jézus mégsem kudarcként élte meg.
Mi valószínűleg ezt éreztük volna, mert gyenge a hitünk.
Saját terveinket akarjuk megvalósítania, ami sokszor tele
van önzéssel.  Mikor lesz már olyan, hogy a kudarc megerősíti
hitünket?

Ama bizonyos hétfői napon, amikor a Notre Dame teteje leégett,
rendtársaimmal éppen Párizsban voltunk. A tömeg megrendülve és
tehetetlenül nézte, hogy lesz a gyönyörű katedrális a tűz
martalékává. Sokan sírtak a mellettem állók közül. És voltak,
akik térdelve imádkoztak, énekeltek, és úgy keresték a lángokban
Istent, mint annak idején Mózes a csipkebokorban.
Jézus keresztje azóta is ott áll az ember mellett, minden kudarcban,
betegségben, a tolókocsi előtt és mögött, a bűn gyökerében…
újra és újra kihajt, és hirdeti – nekem is – Isten el nem múló
irgalmát.

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Holy Thursday

Daily Lent Prayer
“Lord, open my lips,and my mouth shall declare your praise.”

Collect:

O God, who anointed your Only Begotten Son with the Holy Spirit
and made him Christ and Lord,
graciously grant
that, being made sharers in his consecration,
we may bear witness to your Redemption in the world.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.

The Readings:  Exodus 12:1-8, 11-14; Psalm 116: 12-13, 15-16bc, 17-18; 1 Corinthians 11:23-26; John 13:1-15

Daily Meditation:
You gave us an example to imitate.
Holy Thursday is one of the truly marvelous days in our faith community.
We celebrate the gift of the love of Jesus,
given to us for our nourishment –
given to us as an example of self-less love.

In our prayer today, we let our Lord wash our feet – love us unconditionally –
and we let Jesus be broken and given for us.
We pray that we might be faithful to the one commandment of Jesus –
that we might love others in the same way that we have been loved.

Where charity and love are found,
there is God.

Holy Thursday Antiphon.

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
The Father anointed Christ with the Holy Spirit
to proclaim forgiveness to those in bondage. 

Let us humbly call upon the eternal priest:
 Lord, have mercy on us.

You went up to Jerusalem to suffer and so enter into your glory,
– bring your Church to the Passover feast of heaven.

You were lifted high on the cross and pierced by the soldier’s lance,
– heal our wounds.

You made the cross the tree of life,
– give its fruit to those reborn in baptism.

On the cross you forgave the repentant thief,
– forgive us our sins.

Closing Prayer:
Loving Provider,
you gather me in this upper room with your son,
to be fed by your love.
At that supper, Jesus told us to “love one another”
and I know that is the heart of his gift,
his sacrifice for me.
I ask that I might find the source of my own heart,
the meaning for my own life,
in that Eucharist.
Guide me to the fullness of your love and life.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |    Creighton U. Online Ministries Home Page

április 18., Nagycsütörtök

Kiv 12,1-8.11-14
Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy,
mint az Úr ünnepét.

1 Kor 11,23-26
Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből,
az Úr halálát hirdetitek.

Jn 13,1-15
Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte.

*************************************************

Alkonyodó tavaszi este, élettel teli rügyeit pattíntó fák,
cserjék és csend: a készület csendje vesz körül mindent.
Ünnepi vacsorára terítünk, ahol nincs más, mint az asztal,
a terítékek, az ünneppi étek, kenyér és bor, egy kézmosótál,
mellette egy törülköző. A részvételre mi is felszólítást
kapunk: “üljétek meg nemzedékről nemzedékre, mint az Úr
ünnepét” (Kiv 12,14). Az ünneppi vacsora megszokottságát
cselekedetével az ünnepelt töri meg. Jézus leveszi felső
ruháját, vizet önt a tálba, és tanítványai lábát kezdi mosni.

Nyolc éves koromban egy közlekedési baleset sebesültjévé
váltam. Enyhe agyrázkódással megúsztam a figyelmetlenség
okozta bajt. Amíg a kórházi ágyon kényszerültem feküdni,
édesapám mindennap egy tál vizet, és egy törülközőt fogott,
és megmosta lábamat. Tudta, hogy cinkos vagyok, de ő gyengéd
volt, és mély emberiességgel letörölte rólam nem csak a
látható piszkot, hanem tekintetével, és mosolyával,
helytelen tettemért is megbocsátott.

Jézus, mint apa és atya,tanítványaiban, minden ítélettől
mentesen a szeretetre, és megbocsátásra vágyó embert látja.
A nagyvonalúság, amelyet tanúsít látszólag egyszerű cselekedet,
de mélységesen emberi. Péter nehezen fogadja, de aztán engedi,
hogy Mestere ő hozzá is lehajoljon. A szeretet parancsát
elfogadni, és végrehajtani is nehéz. Egyszerre kell
kiszolgáltatottá válni, és szolgálni. A másik ember felé tett
szeretet gesztusok megnyithatják bennünk azt a helyet, ahol
magunk is elfogadjuk a hozzánk lehajolót, és képessé válunk
Jézus szavaira hallgatva cselekedni: “Példát adtam nektek,
hogy annak erejében, amit én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek” (Jn 13,15).  Tegyük meg!

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Wednesday of Holy Week

Daily Lent Prayer
“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:

O God, Who willed your Son to submit for our sake
to the yoke of the Cross,
so that you might drive from us the power of the enemy,
grant us, your servants, to attain the grace of the resurrection.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.

The Readings:  Isaiah 50:4-9a; Psalm 69:8-10, 21-22, 31, 33-34; Matthew 26:14-25

Daily Meditation:
He freed us from the power of the enemy.
This is the last day of Lent.

It is “Spy Wednesday,” remembering the day Judas asked,

“What are you willing to give me if I hand him over to you?”

We read the third song of the Servant who suffers.
And we sense the acceptance, the surrender and the peace of Jesus.

I can imagine the treachery and tranquility of this day,

as I go through the real life drama of my day.

I can begin to feel the joy of the liberation being offered me.

If I haven’t done so already,
this can be a wonderful day to pray through the Stations of the Cross.

The Son of Man came not to be served,
but to serve
and to give his life
as a ransom for many.

Communion Antiphon  Matthew 20:28

 [Go to Stations of the Cross here.]

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
Blessed be God, the giver of salvation, who decreed that mankind should become a new creation in himself, when all would be made new. With great confidence let us ask him:
Lord, renew us in your Spirit.

Lord, you promised a new heaven and a new earth; renew us daily through your Spirit,
– that we may enjoy your presence for ever in the heavenly Jerusalem.
Help us to work with you to make this world alive with your Spirit,
– and to build on earth a city of justice, love and peace.
Free us from all negligence and sloth,
– and give us joy in your gifts of grace.
Deliver us from evil,
– and from slavery to the senses, which blinds us to goodness.

Closing Prayer:
My Savior,
do you invite me to share
in the glory of the resurrection?
Please stay with me
as I struggle to see
how accepting the crosses of my life
will free me from the power
of the one who wants only
to destroy my love and trust in you.
Help me to be humble and accepting
like your son, Jesus.
I want to turn to you
with the same trust he had in your love.
Save me, Lord. Only you can save me.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


 Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |    Creighton U. Online Ministries Home Page

április 17., Nagyszerda

Iz 50,4-9a
Közel van aki igazságot szolgáltat nekem.

Mt 26,14-25
Közel az időm, nálad költöm el tanítványaimmal
a húsvéti vacsorát.

**********************************************

Jézus eljött, hogy velem legyen, szüntelenül közeledik
felém. Abban a pillanatban is, amikor vétkezem, ugyanazzal
a határtalan szeretettel szeret, mint amikor életem
legnagyobb szeretet-tettét hajtom végre.
Így viszonyul Júdáshoz is; megmossa a lábát, odaadja neki
megtört és kiszolgáltatott önmagát. Azt a gyönyörű testet,
amely minden sejtjében az Atyára hasonlít, amit épp
Júdás közreműködésével olyan mértéktelenül összetörtünk
és meggyaláztunk. Azt a Vért, amely Júdásért is ugyanolyan
“pazarlóan” ömlik, mint értem.
Jézus szereti Júdást – Jézus szeret engem – minden
pillanatban. Odaállhatok a kereszt alá és mondhatom;
akarlak, kérlek, elfogadlak úgy, ahogyan adod magad,
vagy kiléphetek a sötétségbe. Ez múlik rajtam.

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Tuesday of Holy Week

Daily Lent Prayer

“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:

Almighty ever-living God,
grant us so to celebrate
the mysteries of the Lord’s Passion
that we may merit to receive your pardon.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.

The Readings:  Isaiah 49:1-6; Psalm 71:1-2, 3-4a, 5ab-6ab, 15 and 17; John 13:21-33, 36-38

Daily Meditation:
Let me receive your forgiveness and mercy.
The second Servant song shapes our reflection today

as we watch that amazing dinner scene on Tuesday of this passion week.

We experience the pain of his knowing
that he will be betrayed and denied.

Yet, the hour he is about to face is the hour of his Glory.

And he promises that where he is going, we will surely follow.

Our desire is to celebrate the gift being offered us.

It is too little, he says,
  for you to be my servant,
  to raise up the tribes of Jacob,
  and restore the survivors of Israel.
I will make you a light to the nations,
  that my salvation may reach
  to the ends of the earth.

Isaiah 49

Today’s Daily Reflection

Intercessions:
Let us pray to Christ our Savior, who redeemed us by his death and resurrection:
Lord, have mercy on us.
You went up to Jerusalem to suffer and so enter into your glory,
– bring your Church to the Passover feast of heaven.
You were lifted high on the cross and pierced by the soldier�s lance,
– heal our wounds.
You made the cross the tree of life,
–  give its fruit to those reborn in baptism.
On  the cross you forgave the repentant thief,
– forgive us our sins.

Closing Prayer:
God of such unwavering love,
how do I “celebrate”
the passion and death of Jesus?
I often want to look the other way
and not watch,
not stay with Jesus in his suffering.
Give me the strength
to see his love with honesty and compassion
and to feel deeply
your own forgiveness and mercy for me.
Help me to understand
how to “celebrate” this week.
I want be able to bring
my weaknesses and imperfections with me
as I journey with Jesus this week,
so aware of his love.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.


 Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |    Creighton University Online Ministries Home Page

április 16., Nagykedd

Iz 49,1-6
A nemzetek világosságává teszlek, hogy
üdvösségem eljusson a föld határáig.

Jn 13,21-33.36-38
Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem.

***************************************

Majdnem elérkeztünk a nagyböjt végére. A negyven nap a
Bibliában az Istennel való találkozás előkészülete.
Mózes negyven napig volt a Sínai-hegyen, mielőtt az
Úr átadta neki a Törvényt. Illés negyven napig vándorolt,
mire a Hórebhez ért, ahol Isten megmutatkozott előtte
a szelíd szellőben. Jézust a Lélek negyven napra a
pusztába vitte, ahol megkísértette a sátán, vadállatokkal
volt együtt és angyalok szolgáltak neki.

A negyvennapos előkészület számunkra is Isten különleges
közelségét jelzi. Hitünk titkai ünneplésének csúcsa a
Nagyszombat éjjele. Készüljünk csodálattal a szent három
napra, hogy észrevegyük, Isten miként ismerteti meg magát
velünk az életünkben!

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!

Monday of Holy Week

Daily Lent Prayer

“Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise.”

Collect:

Grant, we pray, almighty God,
that, though in our weakness we fail,
we may be revived through the Passion of your Only Begotten Son.
Who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.

The Readings:  Isaiah 42:1-7; Psalm 27:1, 2, 3, 13-14; John 12:1-11

Daily Meditation:

Strengthen and protect me in my weakness.
We read the first Suffering Servant song in Isaiah.
We imagine the powerful scene at Lazarus’ home –
Jesus had wept as he peered into Lazarus’ tomb;
now his sister Mary anoints Jesus’ feet for the journey to his own tomb.

Whatever we do today,
we might memorize the simple Opening Prayer and personalize it,
asking for the strength we need,
the protection we depend upon, for our journey ahead.

I have called you for the victory of justice.
I have grasped you by the hand.
I formed you and set you
as a covenant for the people,
a light for the nations,
to open the eyes of the blind,
to bring out prisoners from confinement,
and from the dungeon, those who live in darkness. Isaiah 42

Today’s Daily Reflection

Intercessions:

Let us pray to Christ our Savior, who redeemed us by his death and resurrection:
Lord, have mercy on us.

You went up to Jerusalem to suffer and so enter into your glory,
-bring your Church to the Passover feast of heaven.
You were lifted high on the cross and pierced by the soldier’s lance,
-heal our wounds.
You made the cross the tree of life,
– give its fruit to those reborn in baptism.
On the cross you forgave the repentant thief,
– forgive us our sins.


Closing Prayer:
God of love,
My prayer is simple:
Your son, Jesus, suffered and died for me.
I know only
that I cannot have real strength
unless I rely on you.
I cannot feel protected
from my many weaknesses
until I turn to you
for forgiveness and your unalterable love.
Help me to share this
strength, protection and love with others.

May the Lord bless us,
protect us from all evil
and bring us to everlasting life.
Amen.

 


 Praying Lent Home  |   Praying Lent Index    |    Creighton University Online Ministries Home Page


 

április 15., Nagyhétfő

Iz 42,1-7
Nézzétek a szolgám, akit támogatok, a választottam,
akiben kedvem telik.

Jn 12,1-11
“Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert
szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek
mindig veletek.”

***********************************************************

Mit gondolunk Máriáról? Pazarló volt-e? Vagy csak szerette
volna kifejezni, hogy mi az, ami igazán fontos neki…
Merünk-e néha ilyen “pazarlók” lenni?
Az időnkkel, szeretetünkkel, figyelmünkkel? Vagy a hasznosság
és hatékonyság szűrűjén nézünk mindent?
Jézus egészen ránk pazarolta az életét. El merjük ezt fogadni?
El merjük-e hinni, hogy a szeretetének tényleg nincs se
feltétele, se határa?
A nagyhéten figyelhetünk erre: kinek/mikor adhatunk valamit
az életünkből ilyen pazarlóan? Akár a körülöttünk élőknek,
akár közvetlenül Istennek…

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!