Evangélium 2018. június 20. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: “Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel
már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja
bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben
legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon
állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat.
Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot
mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom
nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz,
illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a
rejtekben is lát, megfizet neked.”
Mt 6,1-6.16-18
Elmélkedés:
A hegyi beszéd folytatásában Jézus megvilágítja tanítványai számára,
hogy vallási cselekedeteik hogyan múlhatják felül a farizeusi
vallásosságot. Három jámborsági gyakorlatot említ, az alamizsnát, az
imádságot és a böjtöt. Az imádság helyes formájáról holnap, a másik
kettőről a mai evangéliumban olvasunk. Jézus felhívása így hangzik:
“Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a
képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az
emberek!” Máté evangéliumában most fordul elő először a “képmutatók”
kifejezés, amelyet az írástudókra és a farizeusokra ért. Sem a
Szentírásban, sem más korabeli írásban nem találunk arra vonatkozó
adatot, hogy a jótékonyságot gyakorló személyek kürtöltettek volna az
adományok szétosztásakor. A kijelentés értelme az, hogy az adakozó
személy ne hívja fel magára a figyelmet, ne keltsen feltűnést.
Adományát semmiképpen se azért adja, hogy így vívja ki az emberek
megbecsülését, tiszteletét.
Az igazi erény, az önzetlen adakozás sosem keresi a feltűnést és nem az
elismerés reményében történik. Aki jótetteiért bármiféle dicséretet vár
az emberektől, az már megkapta a maga jutalmát, tehát Istentől nem
számíthat semmilyen jutalmazásra. Aki viszont önzetlenül, nagylelkűen,
titokban segít másokon, azt Isten fogja majd megjutalmazni. Isten
ugyanis jól ismeri szívünk szándékait és eszerint ítéli meg
cselekedeteinket.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:
Igazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal,
amiket, Uram, teérted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni
rájuk, ha mégoly nagy számmal volnának is! Boldogok azok, akik nagy
tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Ó, Uram! Tégy engem képessé
valami jóra, ha már annyira szeretsz!
Avilai Szent Teréz
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Gyémántos kereszt
Képes evangelizációs kiadványaink művészeti szakértője, Müller Imre
festőművész nemrégiben festett egy nagyméretű, 175 cm magas, 145 cm
széles keresztet 250 éves vörösfenyő alapanyagra (30 kg súlyú). A
festmény a XIII. századi keresztábrázolások hagyományát követi, illetve
annyiban modern, hogy 9 különböző színű és csiszolású festett gyémánt
díszíti. A kereszt megvásárolható azok számára, akiket érdekel a
kortárs művészet és támogatják is azt. A kereszt áráról és további
részletekről érdeklődni nálam lehet az evangelium365@gmail.com címen.
Az érdeklődőknek képet is küldök róla.
Szeretettel: István atya – Horváth István Sándor

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180620.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/