Evangélium 2017. november 14. – Kedd

 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja
béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: “Gyere ide
tüstént, és ülj asztalhoz.” Nem ezt mondja-e inkább: “Készíts nekem
vacsorát, övezd fel magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán
majd ehetsz és ihatsz te is?” S talán megköszöni a szolgának, hogy
teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit
parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen
csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.
Lk 17,7-10
Elmélkedés:
Az Istennek való hűséges szolgálatra, a hit megőrzésére és a parancsok
teljesítésére vonatkozóan mondja Jézus, hogy ez tanítványainak a
kötelessége. Ha követői mindezt megteszik, nincs okuk dicsekvésre,
hiszen csak kötelességüket teljesítik.
A kötelességek teljesítésével gond van napjainkban. Korunkban ugyanis
éppen a kötelességek rovására sokszor túlhangsúlyozzák a jogokat. A
különféle világi jogrendek előbb beszélnek a személyek jogairól, s csak
utána a kötelességekről. A gyakorlatban pedig még jobban felborul az
egyensúly, hiszen az emberek körömszakadtáig ragaszkodnak jogaikhoz,
miközben megfeledkeznek kötelességeikről, és felháborodnak, ha valaki
számon kéri őket. Azt sem akarják tudomásul venni, hogy saját jogaikat
nem gyakorolhatják mások hátrányára, mások személyes jogait megsértve.
Természetesen nem az emberi jogok tiszteletben tartása ellen emelek
szót, de ha csak a jogaikra tanítjuk meg a gyerekeket és a fiatalokat,
akkor biztosan helytelen úton járunk. Éppen úgy a kötelességek
teljesítésére is kell őket nevelni.
Szabad akaratunknak köszönhetően szembefordulhatunk Istennel. De jogunk
van szabadon őt választani is! Isten-szolgálatunkat ne csupán
kötelességnek tekintsük, hanem tegyük szabadon és szeretettel!
(c) Horváth István Sándor

 

Imádság:
Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem,
hogy Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te
kezedben van, minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz
mindannyiunkat. Köszönöm, hogy Te vagy az állandó változásban az élet
nyugvópontja, amelyhez tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem
van Benned, és így a jövőm nincs a véletlenre bízva.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Megjelent, már kapható! Ez nem egy gyermekimakönyv. A gyermekkorunkban
tanult reggeli ima első sorát azért választottam címként, mert jól
kifejezi, hogy a napunkat érdemes az evangélium olvasásával és az arról
való elmélkedéssel kezdeni. Az évszám nem elírás, hiszen ez a 2013 óta
megjelenő sorozat nem egy utólagos gyűjtemény, hanem mindig előre
tekintve tartalmazza a következő évi elmélkedéseket, jelen kötet a
2018-dik évi szövegeket.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel. Szeretettel
ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok
éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db.
Evangélium365 naptár 2018
Ez a képes asztali naptár igazi újdonság. Azért készítettük asztali
változatban, hogy a mindennapi munka közben is szem előtt legyen. 64
oldal. Ára 800 Ft/db.
Élő Evangélium a liturgikus “B” évre
Ezt a foglalkoztató füzetet 6-14 éves gyerekek számára állítottuk
össze. Az év minden vasárnapjára és ünnepére tartalmaz egy-egy játékos
feladatot, amelyek segítségével feldolgozható az evangélium üzenete,
mondanivalója. Olyan szülőknek ajánlom, akik számára fontos gyermekük
vallásos nevelése, valamint a hitoktatóknak, akik ötleteket szeretnének
kapni munkájukhoz. Szerzője Dr. Wachterné Lakatos Ágnes. 68 oldal. Ára:
1200 Ft/db.
Élő Kenyér gyereknaptár 2018
Megújult formában, asztali változatban jelent meg, színes rajzokkal.
Minden hónapra egy-egy evangéliumi jelenettel és idézettel, valamint a
szentek napjaival. 16 oldal. Ára: 500 Ft/db.
Élő Kenyér misekalauz
A gyermekek evangelizációjának egyik legfontosabb eszköze ez a havonta
megjelenő misekalauz. A vasárnapi és ünnepnapi szentmise szövegeit,
gyerekeknek szóló elmélkedéseket, szentek életét, játékos feladatokat,
imádságokat, minisztráns-kisokost tartalmazó újság. 2018. januártól
megújult formában és tartalommal. Előfizetési díj 12 hónapra: 6600
Ft/db, ami a postaköltséget is tartalmazza.
Rendelés az Evangelium365 webáruházban
www.evangelium365.hu/webshop
A szállítási feltételekről és díjakról a webáruház honlapján lehet
tájékozódni: Szállítási díjak és feltételek
Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő
adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.
Szívem első gondolata 2018 darabszám:
Evangélium365 naptár 2018 darabszám:
Élő Evangélium a liturgikus “B” évre darabszám:
Élő Kenyér gyereknaptár 2018 darabszám:
Élő Kenyér misekalauz 2018. évi előfizetés darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:
Olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a csomagfutár a mielőbbi sikeres
kézbesítés érdekében biztosan eléri Önt.
Szeretettel: István atya – Horváth István Sándor
2017. november 14.

 

A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:

_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/