125 éves a clevelandi magyar Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia

2017. október 25. szerda 17:43

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia hívei püspöki szentmisében adtak hálát egyházközségük alapításának 125. évfordulója alkalmából október 15-én az egyesült államokbeli Clevelandben.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az Amerikai Egyesült Államok első magyar katolikus egyházközségének alapítása és templomának építése Böhm Károly plébános nevéhez fűződik, akinek kiküldetését 1892-ben a clevelandi püspök kérte Vaszary Kolos esztergomi érsektől.

A jubileumi ünnepségen  részt vevő vendégeket, többek között a clevelandi egyházmegye új főpásztorát, Nelson J. Perez püspököt, Roger Gries segédpüspököt, Gary Hoover bencés apátot, valamint Kiss G. Barnabás ferences szerzetest, a detroiti Szent Kereszt magyar egyházközség plébánosát, a Külföldi Katolikus Magyar Lelkipásztori Szolgálat észak-amerikai delegátusát, Bona Richardot, a clevelandi egyházmegye egyházi bíróságának tisztviselőjét, Mezei Andrást, a clevelandi Szent Imre magyar egyházközség kormányzóját, illetve a magyar kormány képviselőit – Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt és Bencsik Zita Ilona chicagói főkonzult – a szentmise kezdetén Antal András plébános köszöntötte. „Kérjük együtt a gondviselő Istent, hogy az Ő szent akarata szerint a Szent Erzsébet-templom továbbra is Isten dicsőségét, Egyházunk javát és a lelkek üdvét szolgálja” – fogalmazott.

A szentmisén magyar és angol nyelven olvasták fel a szentírási olvasmányokat. Az angol nyelvű homíliát Roger Gries segédpüspök mondta. Gondolatait az első olvasmány (Iz 25,6–10a) üzenetéhez fűzte: Isten jósága kiárad minden népre; az ő jóságának jelképe a bőséges lakoma, amelyre mindenki meghívást kapott.

Szentbeszédében a főpásztor felidézte életéből azokat az apró történeteket, melyek magyar emberekhez és közösségekhez fűződnek, akikkel bencés tanárként és papként találkozott.

Kiss G. Barnabás ferences szerzetes – Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök küldötteként – magyar nyelvű szentbeszédének végén hangsúlyozta: „Hosszú út vezetett idáig… A 125 évvel ezelőtt alapított egyházközség és ez a felszentelt templom a kegyelem közvetítője. Ma hálát adunk az Úrnak a magyarság első egyházközségéért és templomáért itt, Amerikában. Az alapítók és elődök ránk hagyott öröksége ma is bátorít, hogy mi is kapcsoljuk össze életünkben a magyarság ügyét az Isten ügyével. Ápoljuk őseink örökségét, a Szent István-i örökséget, a keresztény és magyar kultúrát, a buzgó vallásosságot és egymás megbecsülését, intézményeik támogatását és segítését. Tartsunk össze a nagy idegenben, távol hazánktól, hogy itt otthonra találjon sok Istent kereső és szerető ember.

Ez a templom Isten háza, az Egyház képe, a mennyország előcsarnoka és az imádság háza – fogalmazott Kiss G. Barnabás. – Megszámlálhatatlan kegyelem forrása ez a szent hely. Keresztelők, elsőáldozások, szentgyónások, bérmálások, házasságkötések, betegek megerősítése, gyászolók vigasztalása, ifjú párok házasságkötése… öröm és bánat, mennyi elmondott fohász és kérés, panasz és hála, szentmise és különböző ájtatosság, ünneplés és emlékezés, amire most visszatekintünk… Szeressük templomunkban az Egyházat, ragaszkodjunk hozzá. Ezen a jubileumon is érvényes Szent Ágoston üzenete: »Nem lehet senkinek Isten az atyja, akinek nem anyja az Egyház.«

Adja az Úr, hogy ez a templom és plébánia sokak otthona legyen – fohászkodott a ferences szerzetes. – Áldja meg mindazokat, akik munkájukkal, áldozatvállalásukkal és anyagi támogatásukkal hozzájárultak e templom megújulásához, és az egyházközség sorsát ma is szívükön viselik. Adja az Úristen, hogy ezt a házat mindig eleven lelki és közösségi élet töltse meg!”

A teljesen felújított templomban több mint ötszázan vettek részt a hálaadó szentmisén; szerzetesnővérek, cserkészek és különböző magyar egyesületek képviselői. Nelson püspök a szentmise záró áldása előtt köszönetét fejezte ki, hogy részt vehetett a jubileumi ünnepen.

A szentmisét követő ünnepség elején Cleveland polgármestere, Frank G. Jackson is megjelent, az évforduló alkalmából gratulált a magyar közösségnek. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár átadta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának oklevelét Antal András plébánosnak. Ezután Bencsik Zita Ilona chicagói főkonzul is szólt a jelenlévőkhöz.

Az ünnepség végén Antal András plébános megemlékezése hangzott el. Felidézte mindazok áldozatos munkáját, akik az elmúlt 125 évben hozzájárultak a közösség életéhez. „Az egyházközség vezető papjai és kisegítői az évtizedek folyamán sokszor nagyon nehéz körülmények között, becsülettel helytálltak, mint hűséges pásztorok Krisztus nyomdokain vezették és védték a nyájat” – fogalmazott. Szeretettel emlékezett meg a szerzetes nővérekről és a világi tanítókról, akik a Szent Erzsébet-templom iskolájában több mint hetven éven át tanítottak és nevelték a fiatalságot. Köszönetét fejezte ki mindazon híveknek, akik hűségesek maradtak a Szent Erzsébet-templomhoz, illetve akik az ő lelkipásztori szolgálata ideje alatt segítettek, hogy az egyházközség megújuljon és erősödjön.

„Visszatekintve az elmúlt 125 évre elsősorban és mindenekfölött a gondviselő Istennek mondunk köszönetet, hogy áldásával kísérte és megtartotta templomunkat. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Ezért nem mondhatunk jóslatokat, hanem egyházközségünket, templomával és híveivel együtt imádságos lélekkel továbbra is a gondviselő Isten oltalmába ajánljuk” – zárta beszédét a plébános.

Forrás és fotó: Kiss G. Barnabás OFM/detroiti Szent Kereszt magyar egyházközség

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!