Szent Antal napján megismétlődik ami 300 éve történt

 

Esztergomban a ferences jelenlét immár közel nyolc évszázados, de a török dúlás idején itteni templomuk és rendházuk is elpusztult. Mai szentegyházuk és kolostoruk a török dúlást követően barokk stílusban most 300 éve, 1717-ben készült el. Pontosan 300 éve, Szent Antal napján, június 13-án a mai prímási palotától, illetve vízivárosi templomtól ünnepi körmenetben vonultak át a városon, hogy birtokba vegyék új otthonukat. A kerek évforduló alkalmából jubileumi esztendőt hirdetett a rend. A közelmúltban rendtörténeti kiállítás nyílt az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban és számos megemlékezést tartottak. Az ünnepségek csúcspontja most is Szent Antal napja, június 13. Ekkor megismétlődik, ami 300 éve történt: 16 órakor a vízivárosi templomtól (mai Mindszenty tér) ünnepi menetben viszik a konventkeresztet a szerzetesek keresztül a városon a ferences templomhoz. Útjuk során a Széchenyi téren a polgármester köszönti a szerzeteseket, majd 17 órakor ünnepi szentmisét celebrálnak Dobszay Benedek provinciális vezetésével a ferences atyák. A mise után Szent Antal napi liliomszentelés és a gyermekek megáldása következik.
Részletes program a csatolmányban.


Szerdahelyi Csongor
Ferences Sajtóközpont
20-775-3366