Evangélium 2022. január 24. – HétfőEgy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Mk 3,22-30

Elmélkedés

Nem csak a rokonság figyelmét kelti fel Jézus nem szokványos viselkedése, miként arról a szombati részben olvastunk, hanem a zsidó vallásosság hivatalos képviselőiét is. Ők az írástudók, akik Jeruzsálemből érkeznek, s akik másféle magyarázattal állnak elő. Márk leírásából úgy tűnik, hogy ők elsősorban az ördögűzésekről értesültek. Arra keresik a választ, hogy milyen erő birtokában, milyen hatalommal képes Jézus kiűzni a megszállottakból a gonosz lelkeket. Az ördögűzések tényét tehát elismerik, eszükbe sem jut kétségbe vonni, hogy ezek a csodák valóban megtörténtek. De miért képes erre Jézus? Képtelen és ellentmondásos a vád, amit megfogalmaznak: Jézus „a gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Jézus válasza egyértelmű és világosan rámutat a vád benső ellentmondására: az ördög soha senkivel nem fog szövetkezni annak érdekében, hogy az illető ártani tudjon neki, azaz megakadályozza az ő befolyását az emberek felett. Az általa mondott példa rávilágít arra, hogy Isten erősebb a gonosznál, hatalma nagyobb az ördög erejénél, ezért képes megszüntetni a gonosz emberekre gyakorolt ártó befolyását.
Jézus személyében az irgalmas Isten szabadító, megváltó hatalma jelenik meg. Boldog, aki benne a hit által felismeri megváltóját. Boldog, aki őt tartja élete Urának!
© Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni, hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220124.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/