Evangélium 2021. szeptember 16. – CsütörtökAbban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!” „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el” – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”
Lk 7,36-50

Elmélkedés

Az írástudók és a farizeusok Jézust a „vámosok és bűnösök barátjának” tartják. Rossz szemmel nézik, hogy nem utasítja el a bűnösök közeledését. Ennek példája a mai evangélium. A történetben egy Simon nevű személy a vendéglátó, Jézus pedig a meghívott vendég. Minden rendben van addig, amíg meg nem jelenik egy hívatlan vendég, a bűnös asszony. Ettől kezdve már nem a vendéglátás a lényeges, hanem az asszony cselekedete határozza meg a fejleményeket.
A Jézus iránti szeretet arra indítja az asszonyt, hogy megmossa lábát, hajával megtörölje és illatos olajjal bekenje. Az asszony olyan kötelező udvariassági cselekedetet tesz ezzel, amit a farizeus vendéglátóként elmulasztott. Simon farizeus talán észre sem veszi saját mulasztását, s talán nem is gondol arra, hogy megsértette a vendégszeretet előírásait. Jogot tart arra, hogy ítéletet mondjon az asszony felett, de ugyanakkor Jézus felett is, amiért megengedi e bűnösnek a közeledést. Az asszonyban éppen az a Jézus iránti szeretet van meg, ami hiányzik a farizeusból. E szeretet bűnbocsánatot jelent számára, ezért magyarázza és dicséri meg az Úr e szavakkal az asszony tettét: „Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett” (Lk 7,47).
Milyen érzés támad bennem Jézus szeretetét megtapasztalva? Milyen cselekedetre indít engem az Úr szeretete? Bűnbánatra indít-e a Jézus iránti szeretet?
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te meghívsz minket, hogy téged kövessünk és vezetéseddel eljussunk a mennyei Atyához. Meghívsz, hogy tőled tanuljunk és szolgálatodba álljunk. Tudjuk, hogy tanítványodként ugyanaz a sorsunk, mint a tiéd, aki mesterünk és tanítónk vagy. Nem akarjuk kikerülni a keresztutat. Nem keresünk más utat, ami könnyebbnek tűnhet. Azzal a szándékkal hallgatjuk szavaidat, hogy azok szerint éljünk. Hozzád hasonlóan engedelmeskedünk a mennyei Atyának, mert hisszük, hogy türelemmel viselt szenvedéseink jutalma az örök élet és az örökké tartó boldogság lesz. Segíts minket az üdvösségre!

Aktuális

Kedves e-vangélium olvasók!

Augusztustól új szolgálatot végzek, Zalaegerszegen vagyok kórházlelkész. Már 2 éve szerettem volna jönni, de a körülmények csak most tették lehetővé.

Minden nap vannak szép élményeim, örömteli találkozások. Az egyik este például 10 óra után éppen hazafelé akartam indulni a sürgősségiről, amikor behoztak egy idős bácsit. Az ölében egy papírlap, rajta az ábécé betűi nyomtatva. A sürgősségi tele volt beteggel, rögtön láttam, hogy nem fog azonnal rákerülni a sor, várnia kell a vizsgálatig. Odaléptem hozzá, köszöntem és elé tartottam a sajátos “billentyűzetet”. Az egyik kezét meg sem tudta mozdítani, de a másikkal szépen elkezdte mutatni sorban a betűket, csak annyi volt a dolgom, hogy összeolvassam. És persze fordítva is működött a dolog, én mutattam neki a betűket és ő olvasta. Kiderült, hogy három agyvérzés után csak így tud kommunikálni. Éjfélig elbeszélgettem vele. A hozzátartozók másnap felkutatták, hogy ki beszélgetett a papával és megköszönték.

Ez egy kicsit más jellegű szolgálat, mint a plébánosi munka. Itt nincs tervezgetés, hanem minden napomat az isteni gondviselés irányítja. Jó azt megtapasztalni, hogy alig végzek egy-egy beteggel vagy kórteremben, már megszólítanak, hívnak, hogy kihez menjek. Az orvosokkal és az egészségügyi dolgozókkal is szívesen elbeszélgetek, mert nekik is szükségük van a lelki támogatásra. És nagyon jó érzés megtapasztalnom, hogy mennyire elkötelezetten, türelemmel végzik munkájukat.

A betegekkel nem az időjárás vagy a politika a téma. Ők máshol keresik a kapaszkodópontokat. Örülnek, ha meghallgatom vagy bátorítom őket. Örülnek a kis imafüzeteknek, imakártyáknak, amit adok nekik.

Kérlek, gondoljatok a betegeimre és imádkozzatok értük! Köszönöm!

Ha valaki támogatni szeretné a kórházlelkészi szolgálatot, alább megtalálja az utaláshoz szükséges számlaszámot.

Szeretettel: István atya – Horváth István Sándor
2021. szeptember 16.

Kórházlelkészi szolgálat támogatása:
Számlatulajdonos neve: Szombathelyi Egyházmegye
Számlaszám: 11747006-22894126-00000000
Megjegyzés: Kórházlelkészség

FONTOS! A Megjegyzés/Közlemény rovatba feltétlenül írjátok be a Kórházlelkészség szót!


Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210916.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/