Evangélium 2021. szeptember 15. – Szerda, A fájdalmas SzűzanyaJézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Lk 2,33-35

Elmélkedés

Tegnap Jézus kereszthalálára emlékeztünk, ma pedig a fájdalmas Szűzanya napján, az ő édesanyjára tekintünk, aki végignézte fia szenvedését és halálát. Nem passzív szemlélés volt ez Mária részéről, hanem lelkében ő maga is átérezte mindazt a gyötrelmet, fájdalmat, amit Jézus érzett, egyesült azzal. Így teljesedett be az a jövendölés, amelyet Jézus templomi bemutatása alkalmával Simeon mondott Máriának: „a te lelkedet is tőr járja át” – miként erről a mai evangéliumban olvasunk.
A Jézus születéséhez kapcsolódó evangéliumi részek után – amelyek a Megváltó által hozott szabadulásról és békéről szólnak – fordulatot jelent Simeon jövendölésében a szenvedés és a fájdalom említése mind a gyermekre, mind édesanyjára vonatkozóan. Azt nem állíthatjuk biztosan, hogy ebben az órában Mária pontosan megértette Simeon szavainak jelentését és jelentőségét, de abban bizonyosak lehetünk, hogy a kereszt mellett álló fájdalmas Anya visszaemlékezett arra, amit egykor az idős ember mondott neki a jeruzsálemi templomban. Miközben a bámészkodó nép arra emelte tekintetét, akinek kezét és lábát átszegezték és lándzsával átszúrták szívét, Mária érezte az ő lelkét átszúró tőrt.
Együttérzek-e a kereszten meghaló Krisztussal? Együttérzés van-e bennem Mária iránt? Együttérzés ébred-e bennem embertársam iránt, akiben Krisztus szenved?
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Földi küldetésedet befejezvén visszatértél a mennybe, az Atya közösségébe, s ezzel megmutattad, hogy hová vársz bennünket. Megígérted, hogy elküldöd a Szentlelket, aki megerősít minket a tanúságtételben. Várjuk Szentlelked eljövetelét, aki megtanít bennünket arra, hogy az Egyház tagjaiként az evangélium örömhírét terjesszük a világban. E küldetésünk teljesítése közben sem feledkezünk el végső célunkról, azaz arról, hogy a mennybe jussunk.

Aktuális

Kedves e-vangélium olvasók!

Augusztustól új szolgálatot végzek, Zalaegerszegen vagyok kórházlelkész. Már 2 éve szerettem volna jönni, de a körülmények csak most tették lehetővé.

Minden nap vannak szép élményeim, örömteli találkozások. Az egyik este például 10 óra után éppen hazafelé akartam indulni a sürgősségiről, amikor behoztak egy idős bácsit. Az ölében egy papírlap, rajta az ábécé betűi nyomtatva. A sürgősségi tele volt beteggel, rögtön láttam, hogy nem fog azonnal rákerülni a sor, várnia kell a vizsgálatig. Odaléptem hozzá, köszöntem és elé tartottam a sajátos “billentyűzetet”. Az egyik kezét meg sem tudta mozdítani, de a másikkal szépen elkezdte mutatni sorban a betűket, csak annyi volt a dolgom, hogy összeolvassam. És persze fordítva is működött a dolog, én mutattam neki a betűket és ő olvasta. Kiderült, hogy három agyvérzés után csak így tud kommunikálni. Éjfélig elbeszélgettem vele. A hozzátartozók másnap felkutatták, hogy ki beszélgetett a papával és megköszönték.

Ez egy kicsit más jellegű szolgálat, mint a plébánosi munka. Itt nincs tervezgetés, hanem minden napomat az isteni gondviselés irányítja. Jó azt megtapasztalni, hogy alig végzek egy-egy beteggel vagy kórteremben, már megszólítanak, hívnak, hogy kihez menjek. Az orvosokkal és az egészségügyi dolgozókkal is szívesen elbeszélgetek, mert nekik is szükségük van a lelki támogatásra. És nagyon jó érzés megtapasztalnom, hogy mennyire elkötelezetten, türelemmel végzik munkájukat.

A betegekkel nem az időjárás vagy a politika a téma. Ők máshol keresik a kapaszkodópontokat. Örülnek, ha meghallgatom vagy bátorítom őket. Örülnek a kis imafüzeteknek, imakártyáknak, amit adok nekik.

Kérlek, gondoljatok a betegeimre és imádkozzatok értük! Köszönöm!

Ha valaki támogatni szeretné a kórházlelkészi szolgálatot, alább megtalálja az utaláshoz szükséges számlaszámot.

Szeretettel: István atya – Horváth István Sándor
2021. szeptember 15.

Kórházlelkészi szolgálat támogatása:
Számlatulajdonos neve: Szombathelyi Egyházmegye
Számlaszám: 11747006-22894126-00000000
Megjegyzés: Kórházlelkészség

FONTOS! A Megjegyzés/Közlemény rovatba feltétlenül írjátok be a Kórházlelkészség szót!


Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210915.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/