Evangélium 2020. november 19. – Csütörtök, Árpád-házi Szent ErzsébetJézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”
Lk 6,27-38

Elmélkedés

A mai napon Egyházunk Szent Erzsébetet ünnepli. Az ő életének jócselekedetei azt bizonyítják, hogy a nagylelkű szeretet megvalósítása lehetséges az ember számára. Ehhez az szükséges, hogy meghalljuk és magunkra vonatkoztassuk Jézus felszólítását, amely a mai evangéliumi részben így hangzik: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”
A nagylelkű ember nem egyszer nyújt segítséget, az adakozást nem egyszeri alkalomnak tekinti, hanem rendszeresen igyekszik jót tenni másokkal. A nagylelkűség, az irgalmasság tehát elkötelezettséget kíván az ember részéről. Az elkötelezettség mellett szükség van arra a meggyőződésre is, hogy minden jó, amit szükséget szenvedő embertársainknak teszünk, Jézusnak végzett szolgálat. Szent Erzsébet ezzel a mély meggyőződéssel végezte az irgalmasság cselekedeteit, tudta, hogy mindent Krisztusnak és Krisztusért tesz. Erzsébet irgalmas cselekedeteire figyelünk a mai napon. Szenvedőket, betegeket ápolt, hogy irgalmasságával mutassa ki irántuk való szeretetét. A betegek arcában Krisztus arcát ismerte fel. Szent Erzsébet arcán szintén felfedezhetjük az irgalmas Isten arcát, aki az ő személyében olyan szentet küldött, aki hősiesen gyakorolta az irgalmasság tetteit.
Ezt az önzetlen, nagylelkű és áldozatkész magatartást tanuljuk meg tőle. Lépjünk mi is a tevékeny szeretet útjára! Így válhatok nagylelkűvé, így lehetek szentté.
© Horváth István Sándor

Imádság

Add Istenem, hogy szeressük egymást! Add, hogy minden embert szeressünk, még ellenségeinket is; nem azért, mivel testvéreink, hanem hogy azok legyenek! Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri szeretet, a testvér, mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a szeretettől testvér legyen.

Aktuális

Kedves e-vangélium olvasók!
Immár 2020 esztendeje, hogy a Szentlélek erejéből megfogant a Megváltó. Valóságos történelmi személy és az Élő Isten Fia, a Szűzanya gyönyörű Gyermeke. Lebilincselő történelmi esemény szerény dramaturgiával, egy rendkívül kegyetlen, óriási birodalom szegény szegletében. Az egész emberiség Őt ünnepli karácsonykor. Legalábbis Krisztust tartalmazza nyomokban a rohanás, az idegeskedés, a felesleges, haszontalan ajándékok után való féktelen taposás, a veszekedések. Mindebben mindannyiunk, a vallásos ember lelke is sérül. Ahelyett, hogy ezt az ünnepet arra használnánk, amire való: kiengesztelődésre, számvetésre, megtisztulásra, megigazulásra. Ehelyett mi is tolakszunk, torkoskodunk, türelmetlenkedünk, hogy még fáradtabban, még kiüresedettebben, még reményvesztettebben kezdjünk neki egy régi esztendő megismétlésének csacska, a saját erőtlenségünkben reménytelenül bízó, gyermeteg újévi fogadalmakkal.

Krisztus nélkül nincs új Ember, nincs minden ízében rendkívüli, valóban új esztendő. Ezt a vallásos ember érzi, hiszi, tudja. Teljes bizonyossággal állíthatjuk: a Názáreti Jézus által megnyitott gondolkodási tér imádságos, végtelen, kimeríthetetlen. Minden híreszteléssel szemben Ő az egyetlen, maradéktalan és igazi szabadság. Az Ő lelkületében, nyugalmában, bőkezűségében, türelmében, szeretetében szemlélődve az ember büszkén, magabiztosan és egyenes derékkal jár. Tudjuk, hogy Krisztus az egyetlen király, aki hatalmat szerzett a történelem és minden esztendő felett is. Kezdjünk el valóban Krisztus világosságában, szeretetében élni!

A Szívem első gondolata 2021 könyv egyszerű, mint a jászol. Pontos, mint a betlehemi csillag. Tiszta és világos, mint a Szűzanya tekintete. Mély és emberi, mint József gyengéd szeretete. E könyv iránytű és világítótorony ebben a felfordult, fékevesztett világban. Pontos iránytű és jól látszódó világítótorony a 2021. esztendő minden napjára.

Rendelje meg és olvassa naponta a Szívem első gondolata 2021 könyvet, hogy szolgálhassa az Ön nyugalmát, hitének további, biztos mélyülését, reményét, bizonyosságát, hogy Istennek valóban tetsző, szeretetteljes, imádságos legyen az élete!

Szeretettel:
István atya – Horváth István Sándor

Megrendelhető az Evangélium365 webáruházban:
https://www.evangelium365.hu/webshop/termek/5_szivem_elso_gondolata_sorozat/191

Rendelés e-mailben
Ha a webáruházban nem sikerül a rendelés, kérem, küldje el a következő adatokat a evangelium365@gmail.com címemre.

Szívem első gondolata 2021 darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
(Mobil)telefonszám:


Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20201119.mp3

 


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/