Evangélium 2020. február 29. – Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”
Lk 5,27-32

Elmélkedés

Máté meghívásának története, amelyet a mai evangéliumban olvasunk, azt igazolja, hogy Jézus számára nincs elveszett ember. Ő a bűnöst is szentté tudja alakítani, egy vámost is tanítványává, apostolává tehet. Sokszor hüledezve nézzük az ilyen átalakulásokat, Mátéét és Szent Pálét, és nem akarunk hinni a szemünknek. Tényleg létezik ilyen? Valóban megtörténhet, hogy valakinek az életében ekkora fordulat áll be? És amikor kiderül, hogy igen, Isten valóban képes gyökerestül felforgatni egy embernek az életét, akkor egy kicsit megijedünk, mert akár velünk is megtörténhet ez.
Az ilyen történeteknél kezd érdekessé válni az evangélium olvasása. Amit Isten másokkal tett, azt velem is megteheti. Isten mindig tud újat kezdeni. Isten bárkivel tud újat kezdeni. Megszólíthatna véletlenszerűen embereket, de inkább azokat hívja, akik keresik őt. Lehet, hogy ezt nem mondják ki szavakkal, de a szívük mélyén ott él a vágy, hogy rátaláljanak Istenre. Isten bárkivel tud újat kezdeni, és ez nem alkalmasság vagy rátermettség kérdése. Ő nem a múltunkat nézi, hanem nagyszerű látomása van arról, hogy mi mindent tudunk tenni ezután az ő szolgálatában. Amikor pedig meghív minket, akkor azt kéri tőlünk, hogy ne hátrafelé nézegessünk, hanem előre, az előttünk álló útra. Lehet, hogy alkalmatlannak vagy érdemtelennek tartom magamat, azt is gondolhatom, hogy még nem jött el számomra az idő, de ne felejtsem: Isten bármikor és bárkivel tud újat kezdeni.
© Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200229.mp3

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/