Evangélium 2019. október 12. – Szombat

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
Lk 11,27-28

Elmélkedés

Az evangéliumi leírások szerint nyilvános működése során Jézus ritkán találkozott családtagjaival, köztük édesanyjával. Mária személye inkább a megelőző részekben, azaz Jézus gyermekségtörténetében, illetve a szenvedéstörténetben fordul elő. A mai evangéliumi részben nem mint szereplő jelenik meg Jézus édesanyja, hanem mint akit valaki magasztal azért, hogy a Megváltó anyja lehet. Az ismeretlen asszony, aki felkiált a tömegből, Jézus anyját boldognak nevezi. Nem mintha ismerné Máriát személyesen, hanem Jézussal való kapcsolatáért, édesanyai hivatásáért magasztalja őt.
A kiáltásra válaszolva Jézus ezt mondja: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!” A felkiáltó asszony és Jézus kijelentésének közös alapja az Úrral való személyes kapcsolat. Aki kapcsolatba kerül és kapcsolatban marad Jézussal, az megtalálta élete boldogságát. Mária esetében ez egy anya-fiú kapcsolat, a mi esetünkben pedig mester és tanítványa kapcsolatról beszélhetünk. Az Úr szavának, tanításának hallgatása és a szentségekben való részesedés jelenti számunkra a vele való személyes, baráti, testvéri kapcsolatot. Hallgassuk mindig figyelmesen és a megvalósítás készségével Jézus szavát, amely kijelöli számunkra a lelki fejlődés útját. Engedjük, hogy Isten szava átformálja gondolkodásunkat és életünket!
© Horváth István Sándor

Imádság

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy helyesen kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Adj nekünk alázatot, hogy mindenben elfogadjuk akaratodat!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20191012.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-felirakozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/