április 22., Húsvéthétfő

ApCsel 2,14.22-33
Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és
feltámasztotta őt.

Mt 28,8-15
“Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak,
hogy menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”

*********************************************************

Hitünk egyik titka – átmenni a halálból az életre.
A mindennapokban érnek bennünket veszteségek, lebéníthatnak
kudarcok, fájdalmak.
Isten az, aki képes feloldani bennünk a bénultság “bilincseit”,
kiemelni a megtörtségből – hogy újra örömmel, lelkesen hírül
vihessük: Az Úr él, és találkozásra vár bennünket.

Egyik ismerősöm mesélte, hogy gyermekkori sebzettségtől
félénkké, bátortalanná vált, önmagát kevéssé értékelő felnőtt
gyógyulását tapasztalta meg. Több év imája, figyelmes, együtt
érző testvérek segítő meghallgatása és szavai vezették el oda,
hogy kimondta: Elfogadom Isten szeretetét. Hiszem, Ő képes
megszabadítani engem az eddig hordozott gátlásoktól,
szorongásoktól, mindattól, ami akadályozott abban, hogy szabadon,
lelkesen legyek jelen a családomban, munkahelyemen.
Öröm volt látnom, ahogyan erőre kapott, és kiengesztelődött
önmagával, életével.

____________________________________________
[uzenet] nagyböjti és adventi levelező lista
fel- és leiratkozás, információk: https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet
napi Szentírási idézetek: http://www.katolikus.hu/igenaptar/
Problémát az uzenet-owner@szepi.hu címen jelezze!