Solemnity of the Ascension of Our Lord. Sunday, May 24, 2020

Readings for the Ascension

“Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you.  And behold, I am with you always, until the end of the age.” Matthew 28:19-20 (Year A)

Jesus completes His mission on Earth and ascends into Heaven to take His seat on His glorious throne for all eternity.  Or does He?  The answer is yes and no. Yes, He does take His seat on His glorious throne, but no, He does not complete His mission on Earth. The Ascension is both the end and the beginning.  It’s a transition to the next phase in the perfect plan of the Father.  And understanding the way this plan unfolds should leave us in wonder and awe.

Sure, the Apostles were probably somewhat frightened and confused.  Jesus was with them, then He died, then He rose and appeared various times, and then He ascended to the Father before their eyes.  But He also told them that it is good that He goes.  In fact, He said that it’s better that He goes.  They must have been confused.  Jesus also told them His Advocate would come to lead them into all Truth.  So the Apostles went from joy, to fear, to relief and more joy, to confusion and sorrow, to curiosity and uncertainty.

Sound familiar?  Perhaps that’s the way some find their lives to be.  Ups and downs, twists and turns, joys and sorrows.  Each phase reveals something new, something challenging, something glorious or something sorrowful.  The good news is that the Father’s plan is unfolding perfectly.

The part of the perfect plan we find ourselves in with this solemnity is the part where Jesus begins to direct His mission of establishing the Kingdom of God from Heaven.  His throne is, in a sense, the driver’s seat of our lives.  From Heaven, Jesus suddenly begins to descend continuously into our lives fulfilling His mission in and through the Apostles, as well as all of us.  The Ascension does not mean Jesus is gone; rather, it means Jesus is now present to each and every person who turns to Him and surrenders their life to His mission.  From Heaven, Jesus is able to be present to all.  He is able to live in us and invites us to live in Him.  It’s the new beginning of the Church.  Now all the Apostles need to do is wait for the Holy Spirit to descend.

Reflect, today, upon the abiding and intimate presence of our Lord in your life.  Know that Jesus invites you to share in His mission.  From His glorious throne He wants us to “preach everywhere.”  He wants to invite each one of us to do our part.  The part of the Father’s plan entrusted to each one of us is not entrusted to another.  We all have a share in that plan.  What is your part?  How does Jesus direct His mission through you?  Ponder this question today and know that He accompanies you as you say “Yes” to your part in the glorious unfolding of His perfect plan.

Lord, I do find that my life is filled with many ups, downs, twists and turns.  There are joys and sorrows, moments of confusion and clarity.  In all things, help me to continually say “Yes” to Your plan.  Jesus, I trust in You.

 

Novena to the Holy Spirit
Prayed in preparation for Pentecost
Day Three – Sunday, May 24

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Further Reading – Ascension

Prayer Meditation for the Ascension

Image: Ascension by Benjamin West

Evangélium 2020. május 24. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Mt 28,16-20

Elmélkedés

Egyetlen ajtó
A mester egyszer egy nagy terembe vitte tanítványát, amelyen hét ajtó volt. Ezt mondta neki: „Ha a hét ajtó közül valamelyiken átlépsz, megtalálod életed örömét és boldogságát.” Ezzel magára hagyta őt. A tanítvány nem tudta, hogy melyik ajtót válassza. Alaposan szemügyre vette valamennyi ajtót sorban. Próbált rajtuk valamilyen jelet vagy feliratot keresni, de egyiken sem talált. Aztán különbségeket keresett, melyik szélesebb vagy keskenyebb, magasabb vagy alacsonyabb, melyiknek más a színe, de ezek a különbségek nem vitték előre. Hiába tanulmányozta órákig az ajtókat, nem tudott választani. Amikor visszatért a mestere, el is mondta neki őszintén, hogy nem tudja eldönteni, melyik ajtó vezet a boldogsághoz. A mester ezt felelte: „Nem mondtam, hogy csak az egyik ajtó vezet a boldogsághoz! Azt mondtam neked, hogy ha valamelyiken átlépsz, megtalálod életed örömét és boldogságát. Bármelyiken átléphetsz, de ezt a lépést meg kell tenned.”
Ezzel a kis tanító történettel arra szeretnék rámutatni, hogy sokszor félreértjük és leszűkítjük Jézus szavait, aki megmondja nekünk, hogy miként juthatunk a mennybe. Sokszor lekicsinyítjük annak jelentőségét, hogy ő földi küldetésének teljesítése után felment a mennybe. Jézus mennybemenetelének ugyanis csak az egyik mondanivalója az, hogy megdicsőülten tért vissza a mennyei Atyához, aki elküldte őt a világba. Az eseménynek van egy másik üzenete is. Mégpedig az, hogy meghívást kapunk a mennybe és Jézus mutatja meg nekünk az oda vezető utat. Miközben tekintetünkkel az égbe emelkedő Jézust figyeljük, felébred szívünkben a vágy, hogy mi is eljussunk a mennyországba.
Az apostolok és a tanítványok számára csodálatos volt az a 40 napos időszak, ami az Úr feltámadásától mennybemeneteléig eltelt. Ez idő alatt számos alkalommal megjelent nekik. Amikor Jézus szenvedése és halála előtt megérkezik Jeruzsálembe, akkor már bizonyára a végső célra irányult a figyelme, az égre, a mennyre. Tudta, hogy az oda vezető út állomásai a szenvedés és a kereszt, s ezeket az állomásokat nem lehet megkerülni. Ismerte a mennyei Atya akaratát, aki engedelmességet várt tőle, s később a feltámadásban ezt a feltétlen engedelmességet, az önfeláldozást jutalmazta meg. A Golgota hegyén az ég felé magasodó kereszt már Jézus égbe vezető útját mutatja. Keresztény életünk számára lényeges, hogy mi is akkor juthatunk a mennybe, ha minden nap meghozzuk a magunk kis áldozatát, amit Isten kér tőlünk. Akkor juthatunk az üdvösségre, ha hűségesek maradunk Isten akaratához és készek vagyunk minden nap engedelmeskedni neki. Akkor juthatunk az örök életre, ha készek vagyunk megváltoztatni saját terveinket és elképzeléseinket és nap mint nap megtesszük lépéseinket Jézus útján.
Jézus meghív minket a mennybe. Ez a meghívás olyan, mintha ő, a mi Mesterünk bevezetne minket, az ő tanítványait egy terembe, amelyen nem hét, hanem csak egyetlen ajtó van. Azt mondja nekünk, hogy ha átlépünk ezen az ajtón, akkor megtaláljuk életünk teljességét, a tökéletes boldogságot. Aztán távozik, magunkra hagy minket. De ezen az ajtón keresztül távozik, sőt, még nyitva is hagyja. Hát nem ostobaság volna részünkről, ha leülnénk és tétovázva gondolkodnánk, hogy most mit tegyünk? Jézus ugyanis nem egy megoldhatatlan rejtvényt ad nekünk és nem egy találós kérdést tesz fel, hanem a szemünk láttára átlép ezen az ajtón. Legyen bátorságunk átlépni az ajtón, kövessük őt a mennybe!
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Földi küldetésed teljesítése után visszatértél Atyádhoz a mennybe. Tőle jöttél és most hozzá térsz vissza. A mennybemenetel számodra megdicsőülést jelent. Te minden embert a mennybe hívsz és megmutatod nekünk az üdvösségre vezető utat. Segíts, hogy szüntelenül vágyakozzunk az üdvösségre és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy halálunk és feltámadásunk után elnyerjük azt! Mutass nekünk utat a menny felé! Vezess minket az örök életre!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200524.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Speaking Clearly May 23, 2020


Saturday of the Sixth Week of Easter
Readings for Today

“I have told you this in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures but I will tell you clearly about the Father.”  John 16:25

Why does Jesus speak in “figures of speech” rather than speaking clearly?  Good question.

We see this same fact in the many parables that Jesus spoke.  Most likely, when people would hear His parables they would walk away asking, “What do you think He meant by that?”  So why does Jesus speak in a veiled language rather than speaking clearly and directly?

The answer has to do with us and our lack of openness to the Truth.  If we were fully open to the Truth, and if we were completely ready to embrace the Truth no matter what it was, Jesus would be able to speak to us clearly and we would respond immediately.  But this is so rarely the way it happens.  The key to understanding this is to understand the connection between knowledge of God’s will and the willingness to immediately fulfill that will.

So often, we want Jesus to tell us His will, mull over it, consider it, and then come back with our response.  But it doesn’t happen that way.  Rather, if we want Jesus to speak to us clearly, we must say yes to Him even before we know what He wants.  Willingness to embrace His will is a prerequisite to understanding His will.

Of course our Blessed Mother is the perfect example of this in her fiat.  Prior to the angel coming to her, she continually said “Yes” to the will of God.  Then, when the angel came to her and told her what would happen, she asked for clarity.  And she did indeed get that clarity as a direct response to her question.  “The Holy Spirit will overshadow you and the power of the Most High will come upon you…” the angel said.  But the only reason the angel, as a messenger of God, spoke so clearly was because she had already shown her heart to be fully compliant with God’s plan no matter what it would be.

Reflect, today, upon how clearly you hear God speak to you.  Do you want Him to be clearer to you?  Do you want Him to speak to you with greater clarity?  If so, work on surrendering your will over more completely to that which you do not even know.  Say “Yes” to that which God wants of you tomorrow, and say “Yes” to it today.  Building this habit of saying yes immediately will open the door to greater clarity in all God wants to say.

Lord, the answer is “Yes.”  I choose Your will today, tomorrow and always.  I choose nothing but Your will.  As I say “Yes” to You, help me to grow in greater clarity of all you ask of me.  Jesus, I trust in You.

 

Novena to the Holy Spirit
Prayed in preparation for Pentecost
Day Two – Saturday, May 23

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

Saints/Feasts for Today

Mass Reading Options

Image: The Exhortation to the Apostles by James Tissot

Evangélium 2020. május 23. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.
Jn 16,23b-28Elmélkedés

Jézus búcsúbeszédének befejezését olvassuk a mai evangéliumban. Ezt mondja a mi Urunk: „Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.” Buzdítás és ígéret fogalmazódik meg ebben a kijelentésben. Jézus arra buzdít, hogy forduljunk kéréseinkkel bátran Istenhez, a mi mennyei Atyánkhoz, és tegyük ezt az ő nevében. Kérhetnénk anyagi javakat is, de Jézus nevében ilyet nem fogunk kérni. Inkább lelki javakat kérünk az ő nevében és azt, hogy teljesüljön életünk végső célja, az üdvösségre jutás. Ezeket a kéréseinket Isten szívesen teljesíti, ezért igaz Jézus ígérete.
Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkra egyaránt igaz, hogy amikor valamit kérünk, az nem a gyengeség jele. Kérni nem megalázó dolog, csupán annak felismerése, hogy korlátozottak a lehetőségeink, nem vagyunk képesek mindent megtenni. Az olyan dolgokban, amihez nem értek, rászorulok a másik ember segítségére. A lelki ügyekben pedig rászorulok Isten támogatására, kegyelmére. Minden kérésünk Isten utáni kiáltás, vágyakozás. Bizalommal fordulhatunk hozzá, mert nem zárkózik el előlünk, hanem jóságosan elénk siet. Isten jól tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt még bármit is megfogalmazunk, mégis azt szeretné, hogy elinduljunk felé, megszólítsuk őt és rátaláljunk az imádságban. Alázatosan forduljunk hozzá kéréseinkkel!
© Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Emberi értelmünk végessége nem képes felfogni téged, a végtelen Istent. A te titkaiddal, hitünk titkaival találkozunk, amikor feltárod, kinyilatkoztatod számunkra önmagadat. Nem a véletlenben, a sorsban, hanem a te gondviselésedben hiszünk. Hiszünk a feltárt titkokban és elfogadjuk, hogy földi életünk során nem ismerhetünk meg mindent, hanem majd az örök életben tárul fel számunkra mindaz, amire evilágban homály borul. Hisszük, hogy itt a földön veled és a mennyben benned élhetünk.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200523.mp3

Aktuális:

Ahogy évtizedek óta mindig, május 23-án ismét benépesült volna a nagymarosi plébániakert a tavaszi Ifjúsági Találkozóra érkező fiatalokkal.  Mivel a koronavírus-járvány miatt tömegrendezvény nem tartható, ezért a szervezők arra kérnek minden érdeklődőt, hogy ne menjenek személyesen Nagymarosra, hanem vegyenek részt az első online Nagymarosi Ifjúsági Találkozón.

A találkozó programjába bárki bekapcsolódhat, az élő közvetítések elérhetőségét, valamint az interaktív részvétel egyéb lehetőségeit a szervezők a találkozó honlapján tették közzé:

http://nagymaros.katolikus.hu/online-kozvetites/

A találkozó programja – 2020. május 23., szombat:

• 9.00 Napindító

• 9.30 Egyházmegyék bejelentkezése: körkapcsolás

• 10.00 Főelőadás – Fábry Kornél atya, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára

• 10.45 Szentségimádás – Gáspár István atya és a nagymarosi Laudate Zenekar

• 11.15 Fakultációk:
◦ Keresők – Kerényi Lajos atya
◦ Kérdezz-felelek – Farkas László atya és Balázs András atya
◦ Karantéma: Mihez kezdjünk mostani helyzetünkkel? – Varga Kapisztránferences atya

• 12.00 Magyarok a nagyvilágban: körkapcsolás

• 12.30 Szentmise – Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2020. május 22. – Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.

Jn 16,20-23a

Elmélkedés

Fájdalomról, gyötrelemről, szomorúságról beszél Jézus az egyik oldalon, de rögtön megmutatja az érem másik oldalát is, az örömöt, a boldogságot. „Szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul” – mondja tanítványainak. Életünkhöz, mindennapjainkhoz hozzátartozik a küzdelem, a fáradozás. Vannak dolgok, amelyekért komolyan meg kell szenvednünk, de ha elértük a kitűzött célt, annál nagyobb lesz örömünk. A gondok leküzdése, a problémák megoldása megerősít bennünket. Keresztény emberként azt is látnunk kell, hogy ezekben a küzdelmeinkben Isten segítségére is számíthatunk, ezért érdemes imáinkban útmutatást kérni tőle.
Jézus élete során megfigyelhetjük az öröm és a szomorúság váltakozásait azokban, akik találkoznak vele. Ha felidézzük magunkban a Jézus gyermekségéről szóló evangéliumi részeket, akkor láthatjuk, hogy születése örömteli légkörben történik. Az angyalok örömhírt hoznak, a pásztorok pedig örvendeznek Jézus születésekor. Simeon örvendezve veszi őt karjába a templomi bemutatás alkalmával. Vándorútja során csodáit látva vagy tanítását hallgatva sokan örvendeznek szívükben. A másik oldalon találkozunk azokkal, akiket félelem, hatalomféltés tölt el, később pedig Jézus életére törnek. Mesterük halála miatt az apostolok is szomorkodnak, de a Feltámadottal való találkozások örömöt gyújtanak bennük.
Engedem-e, hogy szenvedéseimet Jézus örömmé változtassa?
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet állítod elénk példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton szeretnénk járni, miként te is neki engedelmeskedtél keresztutadon. Isten dicsőségét szeretnénk szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra! Taníts minket keresztünk hordozására! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200522.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

Anguish Turns to Joy May 22, 2020


Friday of the Sixth Week of Easter
Readings for Today

Saint Rita of Cascia—Optional Memorial

“When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived; but when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that a child has been born into the world. So you also are now in anguish. But I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you.”  John 16:21–22

Anguish in life is common.  In small ways, we will experience anguish each and every day.  And, from time to time, we will experience the very heavy pains of a particular anguish in our lives.

Does an experience of anguish mean you are not in God’s grace?  Does it mean that God has left you?  Or does it mean that you are doing something wrong?  Certainly not.  In fact, all we have to do is look at the life of Jesus to see this is not the case.  He was in constant anguish throughout His earthly life as He continually entered more deeply into the mission of His Father.  Just prior to His public ministry He was in anguish for forty days in the desert.  Throughout His public ministry, He experienced the anguish and exhaustion of His earthly life.  He experienced the criticism of others, misunderstanding, ridicule, rejection, harsh treatment, and so much more.  In the end, we know His fate on the Cross.

Our Blessed Mother had the “sword of sorrow” pierce her heart.  She was misunderstood and ridiculed from the beginning as a result of her mysterious pregnancy out of wedlock.  She carried a perfect love of her Son and anguished over His future as He grew.  She watched many love Him and others harass Him.  She watched His mockery of a trial and His Crucifixion.

But think of their lives now.  They now reign from Heaven as the glorious Queen of All Saints and the King of the Universe.  They live in glory now for eternity.  Their anguish has turned to perfect joy.

Reflect, today, upon your own trials in life.  The Scripture passage above reveals the promise that God makes to those who endure them with faith.  If you feel as though you have been dealt an unfair hand or have been treated unfairly, you are in good company.  The key is to walk through this life with grace and dignity.  Do not let the trials of this life or its pains get you down.  Know that as you remain faithful walking down the path God has set for you, the end result is that you will rejoice!  This is simply a fact.  Hold on to that hope and keep your eyes on the finish line.  It’s worth it in the end.

Lord, I surrender my anguish and burdens to You.  I unite them to Your Cross and trust that You will be there in all things walking with me through my life.  May I keep my eyes on the goal and rejoice in Your steadfast love.  Jesus, I trust in You.

 

Novena to the Holy Spirit
Prayed in preparation for Pentecost
Day One – Friday, May 22

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Rita of Cascia

Mass Reading Options

Image:  Virgin and Child by Elisabetta Sirani 

Sorrow to Joy  May 21, 2020


Thursday of the Sixth Week of Easter
Readings for Today

Saint Christopher Magallanes, Priest and Martyr and Companions, Martyrs—Optional Memorial

“Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices; you will grieve, but your grief will become joy.”  John 16:20

Grief, mourning and even weeping is a part of life.  Children will often weep at the slightest difficulty, but all of us face grief and sorrow throughout life.

In this passage above, Jesus informs His Apostles that sorrow and grief will be a part of their lives.  This is a very sober but realistic statement on the part of our Lord.  It’s an act of love, on His part, to be up front with His Apostles about the coming hardships they will face.

The good news is that Jesus follows this statement with the hopeful news that their “grief will become joy.”  This is the most important part of what Jesus says.

The same is true in our lives.  Jesus does not promise us that our lives will be free from hardship and pain.  He does not tell us that following Him means that all will be easy in life.  Instead, He wants us to know that we will follow in His footsteps if we choose to follow Him.  He suffered, was mistreated and ultimately killed.  And this would be tragic if He did not ultimately rise from the dead, ascend into Heaven and transform all prior grief and pain into the very means of the salvation of the world.

If we follow in His footsteps, we need to see every bit of grief in our lives as potentially a means of grace for many.  If we can face the hardships of life with faith and hope, nothing will ultimately keep us down and everything will be able to be used for God’s glory and will result in great joy.

Reflect, today, upon these words of Jesus.  Know that He was not only speaking them to His Apostles, but also to you.  Do not be scandalized or shocked when life deals you some difficulty.  Do not despair when suffering is placed before you.  Surrender all things to our Lord and let Him transform it into the joy that He promises in the end.

Lord, I surrender to You all suffering in my life.  My grief, hardships, sorrow and confusion I place in Your hands.  I trust that You are all-powerful and desire to transform all things into a means of Your glory.  Give me hope in times of despair and trust when life is hard.  Jesus, I trust in You.

 

Novena to the Holy Spirit
Prayed in preparation for Pentecost
Beginning Friday, May 22

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Christopher Magallanes, Priest and Martyr and Companions, Martyrs

Mass Reading Options

+

Evangélium 2020. május 21. – Csütörtök

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az Atyához megyek.)” Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy: Még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél.” Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul.”

Jn 16,16-20

Elmélkedés

Jézus több olyan dolgot is említ az utolsó vacsorán mondott búcsúbeszédében, amelyeket még legszűkebb baráti köre, az apostolok sem értenek. Nem értették például azt, hogy hová készül menni, s ő megmagyarázza nekik, hogy az Atyához tér vissza a mennybe.
A mai evangéliumban újabb szokatlan kifejezéssel találkoznak. Jézus ezt mondja: „Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem.” Mit jelenthet, mire utalhat ez a bizonyos „kis idő”? Jézus szavai az utolsó vacsorán hangzanak el, nagycsütörtökön. Innentől mindössze egy nap telik el az Úr nagypénteki haláláig. A nagypéntek utáni harmadnapon, húsvétvasárnap támad fel Jézus a halálból, s megjelenik az apostolainak, azaz újra viszontláthatják őt.
Életünk során bőven vannak olyan hosszabb vagy rövidebb időszakok, amikor nem látjuk Jézust, nem halljuk szavát, nem érezzük jelenlétét. Vélhetően nem ő távolodik el tőlünk az ilyen élethelyzetekben, hanem mi távolodunk el tőle bűneinkkel, vagy egyszerűen csak azzal, hogy más dolgok kötik le figyelmünket. Jó volna, ha a lelki sötétségnek ezek az időszakai nem nyúlnának hosszúra, hanem csak „kis idők” volnának! Amikor hiányzik Isten jelenléte, akkor igyekezzünk csendet teremteni magunkban, és igyekezzünk egyedül az ő szólításaira, útmutatásaira figyelni.
© Horváth István Sándor

Imádság

Hála neked, szentséges Atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható szentélyt építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye: ide várod jóságos szívvel az élet zarándokútját járó népedet. Híveidből is itt építesz magadnak élő templomot, és itt gyarapítod világszerte elterjedt Egyházadat, hogy Krisztus titokzatos testévé váljék, és mennyei Jeruzsálemmé legyen végül, mint valóra vált béke-látomás. Ezért szentjeid boldog seregével együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged.

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható:
https://igenaptar.katolikus.hu

Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20200521.mp3


Feliratkozás a napi e-mail küldésre:
Küldjön egy üres levelet az
evangelium-feliratkozas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja:
Evangélium feliratkozas

Napi e-mail küldés lemondása:
Küldjön egy üres levelet arról az e-mail címről, amiről a napi evangéliumot eredetileg megrendelte, az
evangelium-lemondas [kukac] katolikus.hu címre, a levél tárgyához ezt írja
Evangélium lemondás

 

_______________________________________________
Evangélium365
https://www.evangelium365.hu/

The Spirit of Truth May 20, 2020


Wednesday of the Sixth Week of Easter
Readings for Today

Saint Bernardine of Siena, Priest—Optional Memorial

Jesus said to his disciples: “I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth.”  John 16:12–13

As we continue to get closer to the wonderful Solemnity of Pentecost, we continue to focus in on the Holy Spirit.  This passage specifically points to the Holy Spirit as the “Spirit of Truth.”

It’s interesting how Jesus introduces the Holy Spirit under this title.  He explains that He has much more to tell them, but they cannot bear it now.  In other words, the “Truth” is too much for them to bear unless the Holy Spirit is alive within them and teaching them.  This gives us two wonderful insights worth pondering.

First, if we have not truly opened our lives to the power and presence of the Holy Spirit, we can be certain that we cannot bear the Truth.  We cannot understand the deep truths of God and we cannot believe them unless the Holy Spirit is alive within us.  That’s a frightening thought in that, when the Holy Spirit is not fully immersing someone, that person is left in the dark regarding all Truth.  And, sadly, they will not even realize they are in the dark!

If that does not make sense then perhaps you, too, suffer a bit from a lacking of the Spirit of Truth.  Why?  Because when the Spirit of Truth is alive within, you will know that you know the Truth.

Secondly, when you have fully opened your mind and heart to the Holy Spirit, you will become hungry for the Truth.  The Holy Spirit will “guide you to all truth.”  And one of the effects of being guided into all truth is that you will be amazed with the journey.  You will be in awe at the understanding of things that open up in your mind.  You will be able to make sense of things in a new way.  The Holy Spirit is the perfect “guide” and the journey toward the Truth is glorious.

Reflect, today, upon the Truth as it resides in the mind of the Father in Heaven.  How open are you to the Truth?  How fully do you embrace all that God wants to reveal to you?  Open yourself more fully to the Holy Spirit and seek all that He wishes to reveal to you.

Holy Spirit, come consume my life.  Teach me and guide me into all Truth.  Holy Spirit, Divine Lord, Merciful Father, I trust in You.

 

Novena to the Holy Spirit
Prayed in preparation for Pentecost
Beginning Friday, May 22

More Gospel Reflections

Divine Mercy Reflections

All Saints/Feasts

Saint of the Day – Saint Bernardine of Siena, Priest

Mass Reading Options

Image: Christ Taking Leave of the Apostles by Duccio di Buoninsegna